Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy

Silnice se u nás obvykle opravují pomalu, jen ve dne a za plného provozu. V Japonsku by něco takového nikdy nedovolili, totéž tam na klíčových tepnách zvládnou mravenčí prací za jedinou noc.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy

6.12.2018 | Mirek Mazal

Silnice se u nás obvykle opravují pomalu, jen ve dne a za plného provozu. V Japonsku by něco takového nikdy nedovolili, totéž tam na klíčových tepnách zvládnou mravenčí prací za jedinou noc.

Stavební zásahy do infrastruktury v Japonsku probíhají efektivně a na frekventovaných místech výlučně v noci. Je to naše zkušenost a dobře ji dokumentuje přiložené video zachycující všechny fáze bleskové opravy. Příkladný proces trval jedinou noc, zhruba od osmé večerní do šesté ranní. A už druhý den ráno na místě prakticky nebylo poznat, že se tu nějaké stavební práce odehrály.

Když to vezmeme pěkně od začátku, japonskému stavění ve veřejném zájmu vždy předchází informativní kampaň pomocí letáků pro všechny obyvatele dotčené čtvrti. Video dále ukazuje, jak po setmění na místo dorazila skupina zaměstnanců vybrané firmy a jako první stavbaři vyznačili oplocený viditelný koridor jako náhradní trasu pomocí svítících kuželů.

Celé staveniště napájel naftový generátor skrytý za protihlukové stěny, aby okolní občané neslyšeli hukot pohonné jednotky. Podél zataraseného území se objevily informační cedule a dodatečné značení pro méně všímavé jedince, kteří by včas nezaregistrovali změnu dopravní situace. Jistotu pochopení představovala obsluha se světelnou směrovkou v ruce.

Velice organizované staveniště zaplnily menší stroje, které nevydávají otravné zvuky. Mířenými zásahy rypadlo postupně rozkopalo přesně nařezaný úsek chodníku, cyklostezky či silnice. U bagru postával pracovník s koštětem a ručně okamžitě uklízel přebytečnou hlínu zpět do výkopu, aby se místo neznečišťovalo. Absence vyhrabaných hromad jsou viditelným pozitivem, protože ze silnice nevznikla skládka špinavého materiálu. Vykopaný materiál hned nakladač nakládal na korbu přistavěného automobilu.

Těžká technika vykopala jen úzký pás určený k položení potrubí. Pracovníci pomalu, ale spořádaně pokračovali metr za metrem, dokud nebylo hotovo. Opakovali odloupnutí nařezané silnice, zásah bagrem, položení potrubí, zasypání a uložení svrchní vrstvy na své místo. Narušené prvky jako zebra přechodu nebo hrbolaté značky nevidomých dělníci hned doplnili, aby ráno lidé nic nepoznali. Zbyl čas i na umytí komunikace od zbytků hlíny.

Při bližším zkoumání je samozřejmě znát, kudy přesně vedla stavba, ale o to tu nejde. Práce je to neuvěřitelně organizovaná, rychlá, čistá, ohleduplná - nic z toho o té české obvykle říci nejde. Přehlídka efektivity a mravenčí práce Japonců vzbuzuje tichou závist - o tak promyšleném postupu si na našich silnicích můžeme nechat jen zdát.


Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 1 - Rychlost cestaru Japonsko foto 01Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 2 - Rychlost cestaru Japonsko foto 02Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 3 - Rychlost cestaru Japonsko foto 03Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 4 - Rychlost cestaru Japonsko foto 04Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 5 - Rychlost cestaru Japonsko foto 05Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 6 - Rychlost cestaru Japonsko foto 06Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 7 - Rychlost cestaru Japonsko foto 07Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 8 - Rychlost cestaru Japonsko foto 08Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 9 - Rychlost cestaru Japonsko foto 09Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 10 - Rychlost cestaru Japonsko foto 10Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 11 - Rychlost cestaru Japonsko foto 11Blesková noční oprava silnice v Japonsku je vysoká škola pro české stavební firmy - 12 - Rychlost cestaru Japonsko foto 12
Japonci potřebovali položit provizorní větev potrubí, aby mohli zahájit složitější operaci. Zabudování vodovodního řádu trvalo pouze jednu noc, obtěžovalo minimum lidí a ukázalo dokonale promyšlený postup stavby

Zdroj: Drom Fun@Youtube

Mirek Mazal

Reklama
Reklama

Živá témata na fóru

zobrazit vše

Autobazar

zobrazit vše

zobrazit vše

Reklama