Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut

Z dnešního pohledu se může zdát, že auta prostě přišla, všichni byli šťastní a už se jezdilo. Bylo to mnohem složitější a bez prozřetelnosti odpovědných osob to šlo hodně ztuha.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Fascinace a historie

Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut

18.8.2019 | Mirek Mazal

Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut

/

Z dnešního pohledu se může zdát, že auta prostě přišla, všichni byli šťastní a už se jezdilo. Bylo to mnohem složitější a bez prozřetelnosti odpovědných osob to šlo hodně ztuha.

Pokud jde o hrdiny rozvoje motorismu v Americe, většina lidí si vzpomene na Henryho Forda, ti hodně informovaní třeba na Ransoma Eliho Oldse nebo Olivera Evanse. To jsou ikony osobní dopravy, ale do pomyslné síně slávy patří i guvernér Pensylvánie, na kterého si dnes nevzpomene téměř nikdo. V polovině 90. let 19. století měl totiž Daniel Hartman Hastings ze své pozice přímý vliv na rozvoj automobilismu, bez nějž mohlo jeho prosazení trvat i o dekády déle.

V nejranějším období rozvoje automobilismu totiž stále existovaly mocné skupiny podnikatelů, kteří investovali spoustu peněz do koňské přepravy. Tito lidé se spojovali do lobbistických organizací s cílem ovlivňovat rozhodnutí politické reprezentace ve svůj prospěch. Jejich snahou bylo pochopitelně maximálně oddálit přirozený nástup mechanizace místo živé koňské síly a byli v tom pozoruhodně úspěšní.

Jakkoli se nám dnes může zdát, že pokroku nelze klást překážky, které by dokázaly odolávat jakkoli delší dobu, historie maluje trochu jiný obrázek. Například ve Velké Británii vznikly v 19. století tzv. Red Flag Laws (česky něco jako Zákony červené vlajky), které vážně omezily rozvoj aut. Tyto předpisy stanovily, že před každým motorovým dopravním prostředkem musel běžet člověk s červenou vlajkou nebo lucernou, aby upozornil živé tvory před blížícím se nebezpečím v podobě automobilu. Že něco takového auta v podstatě zabíjelo - protože nikdo nechce jezdit autem rychlostí chůze za kýmsi s červenou vlajkou v ruce - nemusíme dodávat.

V Británii se tak sice už okolo roku 1820 pohybovaly párou poháněné omnibusy, když byl ale v roce 1861 zaveden výše zmíněný zákon, rozvoj dopravy nezávislé na zvířatech se prakticky zastavil. Velká Británie tak rázem ztratila své vůdčí postavení ve světě a není přehnané říci, že už jej nikdy nedohnala. Navzdory dnešnímu významu této země v tolika oblastech v podstatě neexistuje masovější automobilka, která by ve světě něco podstatného znamenala. Vauxhall je jen přeznačkovaný Opel, další firmy mířící podobným směrem jsou po smrti a Mini, Rolls-Royce, Bentley nebo McLaren jsou sice významné firmy, ale orientované jen na specifickou klientelu. Navíc ve třech z čtyřech případů s podporou Němců, kteří je v podstatě vytáhli z propasti.

Snahy auta takto omezovat se objevily i jinde ve světě a mimo jiné také ve Spojených Státech. Snad nejpodivnější z takových zákonů byl schválen Valným shromážděním Pensylvánie v roce 1896. Státní orgán nařídil, že řidič motorového vozu musí: „...při náhodných setkáních se skotem nebo hospodářským zvířetem [1] okamžitě zastavit vozidlo, [2] okamžitě a co nejrychleji rozložit automobil a [3] skrýt různé komponenty mimo dohled za blízkými keři, dokud se jezdecká nebo hospodářská zvířata dostatečně neuklidní.“

Těžko dnes odhadovat mentální zralost shromáždění, když bylo s to přijmout téměř jednomyslně takovou hloupost, ale hledejme za tím zmíněnou lobby - smyslem bylo preferovat koňskou přepravu, které by takové ustanovení logicky zametlo cestu k dalšímu přežití. Schválený zákon skutečně mohl vstoupit v platnost, stačil jen podpis guvernéra. Ten ale projevil více moudrosti než většina jeho kolegů, když novou normu bez přemýšlení vetoval.

Proti jeho odporu už se zákonodárci nezmohli, zákon v platnost nikdy nevstoupil a automobilismus se mohl rozvíjet dál přirozeným způsobem. Guvernér tak Pensylvánii, kde leží významná průmyslová centra jako Pittsburgh či Filadelfie, naopak zametl cestu k rychlému rozvoji, který by s rozkládáním aut poblíž koně jistě nikdy nezažila. Bezesporu moudrý představitel stát upadl v zapomnění neoprávněně, možná jako řada jiných, kteří dokázali takto smýšlet - auta to měla ve svých počátcích skutečně o dost těžší, než se dnes může zdát.


Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 1 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 01Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 2 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 02Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 3 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 03Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 4 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 04Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 5 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 05Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 6 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 06Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 7 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 07Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 8 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 08Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 9 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 09Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 10 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 10Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 11 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 11Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 12 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 12Absurdní pokusy změnit běh dějin připomínají, jak složité byly začátky aut - 13 - Daniel Hastings umoznil vyvoj aut v USA 13
Daniel Hartman Hastings byl 21. guvernér Pensylvánie. Zasadil se o zrušení absurdního preferování hospodářských zvířat před stroji a jeho příběh nejlépe připomíná, jak složité byly začátky aut i ve velmi rozvinutých zemích

Inspirace: Jalopnik

Mirek Mazal

Živá témata na fóru

zobrazit vše

Autobazar

zobrazit vše