Britové zakázali nechávat běžící motor u stojících aut, lidé se „práskají” navzájem

Na jednu stranu to bývá zbytečné, na tu druhou je poněkud přehnané proti tomu vystupovat s takovou razancí. Spotřeba i emise stojícího auta s běžícím motorem jsou minimální.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Britové zakázali nechávat běžící motor u stojících aut, lidé se „práskají” navzájem

25.8.2019 | Petr Miler

Britové zakázali nechávat běžící motor u stojících aut, lidé se „práskají” navzájem

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Na jednu stranu to bývá zbytečné, na tu druhou je poněkud přehnané proti tomu vystupovat s takovou razancí. Spotřeba i emise stojícího auta s běžícím motorem jsou minimální.

Člověk by čekal, že Velká Británie bude mít v době dramatického opouštění Evropské unie důležitější věci na práci, realita je ale zjevně odlišná. Země tak už během letošního jara zavedla legislativu, která dovoluje pokutovat řidiče za to, že nechají puštěný motor u stojícího auta. Legislativa konkrétně nestanoví, zda má být vůz zaparkovaný (tedy opuštěný řidičem) nebo jak dlouhou dobu musí auto stát s nastartovaným motorem na jednom místě, hovoří se pouze o „unnecessary idling”, tedy volně přeloženo jako „nikoli nezbytné ponechávání běžícího motoru”. To dává dost široký prostor k interpretaci a pokutování téměř jakého stání s motore v chodu.

Smyslem je pochopitelně omezení emisí zejména ve městech, což lze obecně chápat. Bojovat ovšem zrovna proti ponechaným běžícím motorům je přinejmenším nešťastné. Spotřeba a tedy i emise aut jsou v takovém případě minimální, auto při stání na volnoběh zkonzumuje jen desetiny litrů paliva za hodinu. Navíc hodinu nikdo normální auto se spuštěným motorem stát nenechává, obvykle půjde o chvilkové záležitosti, třeba už jen proto, že takto opuštěný vůz půjde snáze ukrást. Britům to ale stejně přijde důležité.

Není přitom těžké spočítat, že kdyby nějaké stojící auto s puštěným bralo za hodinu stání 0,7 litru benzinu, bavíme se o spotřebě 0,012 litru paliva za minu. To bude ekvivalent tak jednoho drobného rozjezdu stojícího auta auta v koloně ve vedlejší ulici. A popojíždějících aut tam mohou být stovky i tisíce. Je to tedy opravdu relativně banální problém, Britové si ale pokoj nedají.

Vzniklo tak výše popsané ustanovení, které je pouze obecné a klade na bedra lokálních samospráv, aby zavedly konkrétní opatření beroucí ohled na četnost problému a další podmínky, které v té či oné části země panují. Stanovit tak mimo jiné musí výši pokuty, která za porušení tohoto pravidla hrozí - stanovena může být v rozmezí 20 a 80 liber, tedy asi 570 a 2 280 Kč. Což je vzhledem k závažnosti prohřešku bezesporu spousta peněz.

Není divu, že nápadu se jako první chytily některé londýnské městské části a mezi nimi i Westminster, který za „nikoli nezbytné ponechávání běžícího motoru” stanovil maximální postih 80 liber. Jak se ovšem dalo čekat, nestalo se prakticky nic, protože jedna věc je něco zakázat a druhá zákaz vymáhat. Westminster tak s odstupem času na svém webu rozjel aplikaci, prostřednictvím které je možné popsané jednání nahlásit.

Objektivní důkaz o ponechání auta s běžícím motorem po zbytečně dlouhou dobu prakticky neexistuje, takže Westminster se hodlá opírat jen o hlášení lidí a pokuty rozdávat přinejmenším v případě, kdy stejný vůz bude nahlášen vícekrát. Říkáme si, do jaké fáze existence naše společnost dospěla, pokud vrcholně důležitou záležitostí je řešit zanedbatelné zbytné emise několika aut ve městě s miliony obyvatel. A nebát se při vymáhání takové záležitosti motivovat občany, aby se navzájem „práskali”, ať už na základě skutečného, nebo domnělého chování tohoto charakteru.


Britové zakázali nechávat běžící motor u stojících aut, lidé se „práskají” navzájem - 1 - Zakaz beziciho motoru u stojiciho auta UK hlaseni 01Britové zakázali nechávat běžící motor u stojících aut, lidé se „práskají” navzájem - 2 - Zakaz beziciho motoru u stojiciho auta UK hlaseni 02Britové zakázali nechávat běžící motor u stojících aut, lidé se „práskají” navzájem - 3 - Zakaz beziciho motoru u stojiciho auta UK hlaseni 03
Ponechávání běžícího motoru u stojících aut prý nepředešly dobře míněné rady a lokální omezení, a tak přišla možnost trestat jej tučnými pokutami

Britové zakázali nechávat běžící motor u stojících aut, lidé se „práskají” navzájem - 4 - Zakaz beziciho motoru u stojiciho auta UK hlaseni 04
A protože ani ta sama sobě nic neřešila, přišlo vyzývání lidí k tomu, aby nahlásili své sousedy

Zdroje: The Times, Westminster.gov.uk

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.