Platí na parkovištích u supermarketů či v garážích stejná pravidla jako na silnici?

Ani zkušení řidiči si někdy po vjetí na parkoviště u supermarketu nejsou jisti, kdy dát komu přednost a z jakého důvodu. Není divu, je to docela složitá problematika, má ale své zákonitosti.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Platí na parkovištích u supermarketů či v garážích stejná pravidla jako na silnici?

16.10.2018 | Petr Miler

Platí na parkovištích u supermarketů či v garážích stejná pravidla jako na silnici?

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Ani zkušení řidiči si někdy po vjetí na parkoviště u supermarketu nejsou jisti, kdy dát komu přednost a z jakého důvodu. Není divu, je to docela složitá problematika, má ale své zákonitosti.

Je to častý dotaz v naší redakční schránce. Obvykle se ptáte, zda na konkrétním parkovišti v tom či onom městě nebo u určitého obchodu platí pravidla silničního provozu. Zda tedy musíte dávat přednost zprava, řídit se značkami omezujícími zastavení či stání a jaký za to případně platí postih. Až na výjimečné případy není složité přesně odpovědět, informace se ale vždy týkají jen dotazovaného místa.

Máme-li na tuto otázku odpovědět šířeji, nelze si vystačit s jediným přístupem. A to přesto, že zákon obecně stanoví, že na místech ležící mimo pozemní komunikace pravidla silničního provozu neplatí. Na takových místech tedy nemusíte dodržovat zákonem daná pravidla, dokonce na takové místo můžete vjet autem bez platné technické kontroly nebo i bez platného zákonného pojištění. Je ale parkoviště místem ležící mimo komunikaci?

Obvykle nikoli, záleží ale na charakteru konkrétního místa. Pokud jde o veřejná parkoviště vlastněná obcí, krajem nebo státem, jde o tzv. místní komunikaci a na té platí úplně stejná pravidla jako na silnicích. Pokud tedy např. město zřídí odstavné parkoviště v blízkosti centra, nic se nemění, i když je placené nebo uzavřené - platí tu přednost zprava či značkami vynucená pravidla, musíte se po něm pohybovat autem s platnou STK, zákonným pojištěním a třeba za stání na invalidech vám hrozí obvyklý tvrdý postih.

Pokud jde o soukromá parkoviště, typicky u obchodních center, záleží na tom, zda je ta či ona plocha od veřejné silnice k ní vedoucí jakkoli fyzicky oddělena. Typické je použití závor. Za příklad vezměme třeba parkoviště u Metropole Zličín (závora) a přes dálnici se vyskytující parkoviště u dalších obchodních domů. Na první pohled vypadají stejně, na obou ale platí úplně jiná pravidla.

Pokud totiž provozovatel takové parkoviště neoddělí od veřejné komunikace, platí na něm znovu stejná pravidla jako na silnicích a jsou vymahatelná policií. Pokud je ovšem před parkovištěm závora či jiné dělení, jde o soukromý pozemek ležící mimo pozemní komunikace a o pravidlech zde rozhoduje jen provozovatel. Ten musí stanovit, zda například platí přednost zprava nebo místo osadit značkami, stejně tak je jen v jeho moci, jak bude řešit zneužití třeba parkovacích ploch vyhrazených pro invalidy.

Policie na takovém místě není oprávněna rozdávat za porušení pravidel stanovených soukromým subjektem žádné pokuty. I když tedy (a nezřídka se to děje) provozovatel parkoviště stanoví, že na místě platí pravidla daná zákonem o provozu na pozemních komunikacích, je to jen on, kdo za jejich vymáhání odpovídá. A pokud nestanoví nikdo žádná, musí se řidiči mezi sebou „domlouvat”, zda si například dají přednost zprava - v právu není nikdo.

Ještě jinak je tomu v případě podzemních či nadzemních parkovišť, zkrátka jakýchkoli parkovacích budov. Tato místa zákon nepovažuje za pozemní komunikaci, ani když jsou veřejně přístupná, takže zde o pravidlech vždy rozhoduje majitel objektu, který znovu jako jediný rozhoduje o tom, jak je bude vymáhat. Pokud jste tedy například viděli v podzemních garážích dávat pracovníka ostrahy za stěrač řidiče neoprávněné parkujícího „na invalidech” jen přátelské upozornění, třebaže by zasloužil větší trest, je to prostě proto, že více i s ohledem na povahu tohoto místa provozovatel dělat nemůže či ani nechce.

Jak je tedy vidno, nejde o úplně jednoduchou problematiku a vašim častým dotazům se nedivíme. Snad všechna parkoviště lze ale vměstnat do některého z výše zmíněných „vzorů”. A pokud byste si někdy nebyli jisti, obecně platí, že respektem běžných zákonných ustanovení (typicky přednost zprava, respektování zákazů a omezení parkování) máloco zkazíte - bude to právě tento přístup, se kterým ostatní budou nejspíše počítat...


Platí na parkovištích u supermarketů či v garážích stejná pravidla jako na silnici? - 1 - Parkoviste plati pravidla silnicniho provozu 01
Na veřejném parkovišti - třebaže placeném - provozovaném městem platí stejná pravidla jako na silnicích

Platí na parkovištích u supermarketů či v garážích stejná pravidla jako na silnici? - 2 - Parkoviste plati pravidla silnicniho provozu 02
Na volně přístupných soukromých parkovištích platí totéž

Platí na parkovištích u supermarketů či v garážích stejná pravidla jako na silnici? - 3 - Parkoviste plati pravidla silnicniho provozu 03
Na těch soukromých oddělených závorou či podobně platí jen a pouze pravidla daná provozovatelem

Platí na parkovištích u supermarketů či v garážích stejná pravidla jako na silnici? - 4 - Parkoviste plati pravidla silnicniho provozu 04
To samé platí v podzemních garážích a parkovacích domech, i když jsou veřejně přístupné

Petr Miler

Živá témata na fóru

zobrazit vše

Autobazar

zobrazit vše