Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí

Někteří tvrdí, že nahrazování dnešních aut se spalovacími motory nemůže přinést nic dobrého už kvůli tomu, že pro ně musíte vyrobit akumulátory s omezenou životností a ty pak stejně „nabíjet uhlím”. Realita je ale složitější.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí

7.11.2018 | Petr Prokopec

Někteří tvrdí, že nahrazování dnešních aut se spalovacími motory nemůže přinést nic dobrého už kvůli tomu, že pro ně musíte vyrobit akumulátory s omezenou životností a ty pak stejně „nabíjet uhlím”. Realita je ale složitější.

Elektromobily jsou ožehavé téma, které do značné míry rozděluje společnost na dva tábory. V jednom jsou jejich příznivci, kteří vidí jen jejich výhody, v druhé pak odpůrci, kteří spatřují pouze jejich negativa. Každá skupina má k umlčení té druhé bezpočet argumentů, některá fakta jsou ovšem stěžejní. Za největší klad je jednou stranou považován bezemisní provoz, který je druhou stranou vyvracen tím, že za náročné výroby akumulátorů a výroby elektřiny z fosilních paliv neznamená reálně žádný přínos.

Právě na tuto oblast se rozhodl zaměřit Jason Fenske z Engineering Explained. Ten má na dlouhodobý test zapůjčený elektrický Nissan Leaf, do prvního tábora ale až tak příliš nespadá. Spíše se ještě donedávna řadil mezi odpůrce a byl toho názoru, že pokud nadále bude k pohybu primárně používat svou nyní již přeplňovanou Hondu S2000, udělá životnímu prostředí daleko větší službu.

Fenske si proto v úvodu svého bádání položil tři důležité otázky. Ta první se týká emisí, které vznikají během výroby elektrických aut, druhá se pak zaměřuje na produkci samotné energie sloužící k pohonu. Ve finále tu pak byl ještě třetí bod, jenž souvisí s těžbou lithia. Tento materiál je totiž potřebný pro výrobu baterií, přičemž dle odpůrců jeho těžba za sebou nechává zničenou krajinu.

Na těžbu nerostů ale přijde řada až posléze, nejprve je tedy třeba se zaměřit na produkci a provoz elektromobilů. Oblast recyklace pak Fenske do svých propočtů nezahrnuje, neboť dle studie provedené univerzitou Yale jsou emise vyprodukované při sešrotování vozu se spalovacím motorem prakticky identické s těmi, které vznikají během likvidace elektromobilu. A co víc, jsou poměrně nízké.

Výrazně hůře se projevuje samotná výroba, byť v tomto případě vše závisí na velikosti vozu. Dle toho se odvíjí i různé odhady, kupříkladu institut MIT mluví u spalovacích aut jen o zhruba dvou tunách. Jiná studie však zmiňuje až 17 tun CO2. Výroba elektromobilů je ale náročnější a vyžaduje o 17 až 70 procent emisí více. Stojí za tím hlavně baterie.

Na základě těchto odhadů se Fenske rozhodl, že pro potřeby srovnání bude vycházet z průměrného množství 10 tun, se kterými jsou spojeny oba typy vozů, tedy jak auta se spalovacím motorem, tak elektromobily. V případě těch druhých však dané číslo nezahrnuje baterie. Pokud si uvědomíme, že ta může přihodit až oněch 70 %, nezdají se být elektromobily přínosem.

Jak ovšem Jason dodává, podstatná je velikost akumulátorů. V případě kapacity 30 kWh vznikne při jejich výrobě 1 až 5 tun CO2, u 100 kWh pak narůstá na 6 až 17,5 tuny. Pokud přitom použijeme vyšší cifry, pak třeba při výrobě Tesly Model S P100D je vyprodukováno 27,5 tuny CO2, tedy trojnásobek toho, co vznikne při výrobě vozu s benzinovým motorem.

I kdybychom ovšem vycházeli z nižších odhadů a zůstali u aut s menšími bateriemi, stále je evidentní, že produkce elektromobilů je pro životní prostředí větší zátěží, a to minimálně o onu jednu tunu CO2. Tím se ovšem dostáváme teprve na začátek cesty, dále je třeba zvážit také provoz. V tomto bodě je přitom důležitý způsob, jakým je elektrická energie vyráběna.

Fenske přitom poukazuje na rozdíly mezi Západní Virgínií, kde prim hraje hlavně spalování fosilních paliv, zatímco Idaho, kde žije, spoléhá hlavně na vodní elektrárny. Pro celé Spojené státy přitom platí průměr 2,02 tuny vypuštěného CO2 na elektromobil a rok, což je výrazně méně než u benzinových aut, kde je třeba počítat s 5,19 tuny CO2 za rok.

Pokud bychom tedy zůstali u Nissanu Leaf, tedy u elektromobilu s malými bateriemi, pak jeho výroba včetně akumulátorů odpovídá 15,3 tunám CO2. K tomu následně můžeme připočítat ještě dvouletou produkci oxidu uhličitého v rámci provozu, ve finále jsme tedy na 20,6 tunách. V té chvíli už Leaf z hlediska vypuštěného CO2 mít navrch na srovnatelným vozem se spalovacím motorem.

Nicméně dva roky si vůz nechává málokdo. Po třech letech pak již běžná auta s těmi elektrickými prohrávají na plné čáře. Tedy za předpokladu, že jde o malé vozy, u těch větších už je potřeba 5,5 roku ježdění a situace je u nich už tedy složitější. Pokud bychom ale brali jako bernou minci to, že elektromobily mají garantovanou osmiletou životnost baterií, jsou i ty velké ve zbývajících 2,5 letech své existence jen přínosem.

To vše ale platí při uvažování průměrných emisí CO2. Pokud jsou do rovnice zakomponovány státy s nejčistšími zdroji, pak benefity spojené s elektrickými auty s menšími bateriemi přichází již za méně než čtyři měsíce. Pokud ale vezme do úvahy již zmíněná Západní Virgínie a Tesla se 100 kWh, pak ta začne prospívat prostředí až po 17,8 letech provozu, tedy reálně nikdy.

Platí proto, co v případě elektromobilů zmiňujeme již delší dobu. Jejich čistota vždy záleží na způsobu, jakým je vyráběna elektrická energie v místě jejich provozu. V Evropě většina zemí využívá právě spalování fosilních paliv, konkrétně u nás to stále je přes 50 %. Přínos elektromobilů tak vlastně ani nemusíme zaznamenat. A stejné je to v polovině USA, kde by environmentalismu dle Jasona více prospěly hybridy.

Zajímavé je pak srovnání již vyrobeného vozu se spalovacím motorem s celým životním cyklem elektromobilu (tedy kromě oné závěrečné likvidace). V případě vozu typu Nissanu Leaf vám totiž postačí necelých pět let na to, abyste se stali „zelenými“. V podstatě tak neexistuje scénář, kdy by spalovací auta byla ekologičtějšími než elektromobily.

Odpůrcům pak Fenske bere argumenty z rukou i v rámci těžby lithia. Ačkoliv tento prvek je zmíněn v názvu baterií, ty ho ve skutečnosti obsahují méně než třeba kobaltu či niklu. A co je podstatnější, k těžbě dochází hlavně v místech, jako je poušť Atacama. Na extrakci je přitom třeba hodně vody, což rozhodně ekologismem nezavání.

Nicméně jak bylo zmíněno, těžba probíhá v místech, kde v podstatě nedochází k zatížení ekosystému. Pravým opakem toho je ovšem produkce pohonných hmot, neboť ropné plošiny najdeme hlavně v oceánech. Svým způsobem je tak těžba na obou stranách stejně závadná, byť v každém případě dochází k devastaci něčeho jiného.

Suma sumárum, elektromobily skutečně umí být k životnímu prostředí ohleduplnější než auta se spalovacím motorem, a to rychleji, než si většina lidí myslí, dokonce i vedle pokračujícího používání ojetého auta. Platí to ale jen v případě, že je elektřina z jasné většiny vyráběna z jiných než fosilních paliv. Pakliže je, pomoci si jimi není kam.

Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 1 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 01Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 2 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 02Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 3 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 03Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 4 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 04Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 5 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 05Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 6 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 06Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 7 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 07Skutečně rozmach elektromobilů jen zhorší životní prostředí? Závěry experta překvapí - 8 - Jason Fenske ICE versus elektromobily 2018 videoscreen 08
Jason Fenske zjistil, že neexistuje scénář, ve kterém by auta se spalovacími motory byla ekologičtější než elektromobily, pakliže se o většinu produkce elektřiny starají obnovitelné zdroje

Petr Prokopec

Reklama

Živá témata na fóru

zobrazit vše

Autobazar

zobrazit vše

Reklama