Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice

Nechvalně proslulí strážníci z Lázní Bohdaneč se přesunuli do Chvaletic, i s odsouzeným ex-velitelem. Zjevně s cílem dělat tam totéž.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice

11.1.2016 | Petr Miler | Přidat příspěvek

Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Nechvalně proslulí strážníci z Lázní Bohdaneč se přesunuli do Chvaletic, i s odsouzeným ex-velitelem. Zjevně s cílem dělat tam totéž.

Pokud jste několik uplynulých let nestrávili v exilu, pravděpodobně jste slyšeli o městské policii Lázně Bohdaneč (MPLB) a jejím veliteli Pavlu Řehořovi. Tento člověk a jeho podřízení se v médiích objevili několikrát kvůli značně svéráznému způsobu materializace idejí zákonodárců o městské policii. Zjednodušeně řečeno vypadala jejich praxe jako hrátky chlapců odkojených sledováním amerických televizních seriálů s chrabrými policisty v hlavních rolích.

Zabíhat do všech podrobností by dalo na knihu, stačí říci, že se MLPB takto stylizovala. A nikoli náhodou - pan Řehoř se dokonce pro inspiraci vydal na „studijní pobyt” ve Spojených státech, policii pořídil v Evropě jinak neprodávaná americká auta či motocykly a také stejnokroje městských strážníků byly dosti specifické, řekněme.

Pomineme-li poněkud směšné kulisy, nelze aktivitu pana Řehoře a priori odsuzovat. Byl zapálený pro věc a v zásadě se snažil co nejvíce využít prostoru, který zákon o obecní policii dává a dělat svou práci co nejlépe. To zní chvályhodně, bohužel ale narazil na limity vlastního intelektu (povíme si za chvíli) a také na problém, se kterým se dnes a denně potýkají desítky tisíc „státních” policistů v této zemi - nedostatkem „skutečných zločinců”, proti kterým by bylo možné bojovat. A tak se stejnou vehemencí vystupoval i proti lidem, kterých by si policie za normálních okolností nemusela všímat, řidiče nevyjímaje.

MPLB byla opakovaně propírána za kontroverzní, prakticky permanentní měření rychlosti ve městě a následné divoké stíhání přestupců. Problematických případů se objevilo v médiích více, sebevědomý Řehoř a jeho kolegové ale na bující kritiku nereagovali a se džbánem chodili pro vodu tak dlouho, až se ucho utrhlo. Stalo se to přesně 18. 4. 2010 okolo poledne.

Podle dostupných informací tehdy Pavel Řehoř s kolegou Patrikem Trojanem chtěli zastavit jednoho z řidičů s údajně kriminální minulostí. Ten jim následně nezastavil a vysokou rychlostí (informace se různí, prý i 200 km/h) jej pronásledovali až do Pardubic, kde jej násilně vytáhli z vozu, bili s rukama spoutanýma za zády a odvlekli zpět do Lázní Bohdaneč, kde pokračovali ve svém zákroku. Ten dobový tisk označoval za brutální. Dále citujme z rozsudku Nejvyššího soudu z 31. července 2013, který zamítl dovolání obou aktérů poté, co jej Krajský soud v Pardubicích uznal vinným a uložil jim podmíněné tresty.

„P. T. přiložil Z. P. (poškozený - pozn. red.) služební pouta tak, že měl ruce spoutané za zády, a nato jej svalil na zem vedle svodidel, poté ke Z. P. přistoupil P. Ř. a opakovaně jej udeřil otevřenou dlaní i pěstí do obličeje a následně jej několikrát slabší intenzitou kopl do oblasti břicha; poté Z. P. jeden ze strážníků zvedl ze země a natlačil do služebního auta, kde jej P. Ř. sevřel rukama pod krkem, přičemž mu sděloval, že v L. B. (Lázně Bohdaneč - pozn. red.) si nikdo nedovolí podat odvolání proti rozhodnutí MPLB, a lehce jej kopl do oblasti stehen a břicha; následně Z. P. eskortovali služebním vozidlem na služebnu MPLB, kde jej na schodišti Městského úřadu Lázně Bohdaneč P. Ř. při cestě po schodech nahoru s rukama stále spoutanýma za zády strhával zpět ze schodů, což vedlo k pádu Z. P. na schodech, a dále s ním několikrát smýknul o zeď; před vstupními dveřmi do služebny MPLB mu P. Ř. podrazil nohy tak, že upadl, a udeřil mu hlavou o zem, v důsledku čehož Z. P. narazil ústy o dlážděnou podlahu; poté jej P. Ř. zvedl ze země, odvedl na služebnu a posadil na židli, ze které jej stále s rukama spoutanýma za zády P. T. shodil na zem a následně zvedl a opět posadil na židli, přičemž bezprostředně po sérii již uvedených donucovacích prostředků použitých vůči jeho osobě s ním strážníci sepsali zápis o podání vysvětlení a propustili jej; výše uvedeným způsobem postupovali, aniž by Z. P. kladl v průběhu zákroku odpor.”

Tohoto se dopustili pánové Řehoř s Trojanem a pokud se vám jen z popisu jejich chování dělá fyzicky špatně, nejste sami. Pokud si říkáte, jak moc inteligence musí postrádat člověk, který tak dalece není schopen ovládat svůj hněv a rezignovat na veškerou profesionalitu, jste s námi na jedné lodi. A pokud máte pocit, že by si tak bezdůvodně násilné zacházení od někoho, kdo má lidem pomáhat, zasloužilo větší trest než roční resp. dvouletý podmínečný odklad 18měsíčního resp. ročního trestu odnětí svobody, opět máte naše zastání.

„Hra na Ameriku” tím pro dotyčné tak či onak skončila - Trojan už dříve od policie odešel, Řehoř musel po rozsudku rezignovat a dále u MPLB působil jako civilní zaměstnanec. Současný starosta Lázní Bohdaneč už touží po „normální” městské policii a Řehoř i další její řady v mezičase opustili. Zdálo se to být koncem jednoho příběhu, jenže tenhle Fénix žije dál.

Byli jsme upozorněni našimi čtenáři na dokumentaci loňského výcviku strážníků nedávno založené městské policie v Chvaleticích. Toto město dosud vlastní městkou policii nemělo a najímalo si právě strážníky MLPB. Prý to nebylo výhodné ani dostatečně dobré, a tak si Chvaletice loni založily městskou policii vlastní. Proč ne, jaké ale bylo naše překvapení, když jsme na fotografiích viděli scenérie jak z Lázní Bohdaneč a ve viditelných kulisách dokonce ty samé tváře.

Čtveřice osob připomíná leccos, jen ne městské strážníky - navlečeni v overalech po amerických mariňácích (které ve službě zřejmě ani nemají jak legálně využít) nacvičují něco, co připomíná akci speciální jednotky, ne lidí, kteří mají (podle představ Chvaletických) třeba zabránit tamním toxikomanům rozhazovat použité injekční stříkačky po dětských hřištích (trochu klišé, ale budiž). Nechybí ostře nabité zbraně, Dodge Charger, je to prostě „Řehoř Reloaded”.

Vidíme také Petra Čermáka, snad správně poznáváme i Anetu Hámorskou, oba bývalé strážníky MPLB. A vidíme také samotného Pavla Řehoře, člověka pravomocně odsouzeného za zneužití pravomoci úřední osoby. Že Řehoř ve Chvaleticích u policie navzdory zmíněnému rozsudku pracuje, není tajemstvím, má ale fungovat opět jako civilní zaměstnanec, což jeho dřívější provinění nezakazuje. Prý nedělá strážníka a v „Lázních” tak po své rezignaci například zašíval uniformy. To lze pochopit, na co se připravuje na tomto výcviku v uniformě se zbraněmi je otázkou. Na šití bot?

Pochopitelně, všechno co vidíme, je legálně v pořádku. Vnímáno bez kontextu možná i morálně - strážníci se cvičí, to je jistě lepší než když jí koblihy. Pan Řehoř není strážník a u policie má prát a žehlit, to také může. Koupi amerického auta nic nezakazuje, strážníci si mohou cvičit třeba ve spartakiádních trenýrkách a lidé jako pan Čermák a paní Hámorská nebyli z ničeho obviněni a že teď dělají v nedalekém městě není nic proti ničemu. Ale nedává to všechno dohromady trochu jiný obrázek?

Zdá se spíše, že pan Řehoř si v rámci legálních možností začal žít svůj „americký sen” kousek jinde, že prostě přímo či nepřímo dělá to samé, co už jednou dělal. Má to úplně stejné formální znaky a nedělejme si iluze o faktických cílech, které už měly jednou za následek výše zmíněný exces, jehož opakování nelze připustit.

Pan Řehoř a jeho způsob řešení městské police už byl zdiskreditován, neboť to byl právě jeho nikým a ničím nekorigovaný fanatismus, který vygradoval do nepřípustného fyzického násilí na podezřelém člověku, v jehož kůži se zítra může ocitnout kdokoli z nás. Politici, kteří podobné instituce zakládají, by nad rámec legálních povinností neměli něco takového připustit. Ti z Chvaletic to připustili a soudě podle vyjádření zastupitele Oldřicha Rokyty s lehkou myslí. Pan Rokyta řekl: „Pokud vím, tak mu má být jeho trest vymazán, uvidíme, jak se projeví v podmínečné lhůtě.”

Takže se vlastně jen čeká či čekalo, až bude pan Řehoř formálně čistý a v nástupu do vedení chvaletické skvadry by mu mohlo zabránit leda porušení podmínky. Že v tu chvíli fakticky stane na straně zákona člověk, který jej nedávno hrubě porušil a ani to nebyl schopen přiznat, zjevně nikoho nezajímá. Máme pocit, že pan Řehoř už „se projevil” dost a je ryzí nedbalostí nechávat mu jakýkoli prostor experimentovat s institutem městské policie znovu, natož pak stejným způsobem...


Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 1 - Pavel Rehor soud 01Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 2 - Pavel Rehor siti zehleni 01
Pavel Řehoř byl za své jednání pravomocně odsouzen a nebyl sám, jednání celé MLPB provázelo více excesů. Zbaven pravomocí strážníka měl už u policie leda šít a žehlit a jeho „americká” koncepce měla být nadobro zapomenuta

Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 3 - MP Chvaletice vycvik 01Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 4 - MP Chvaletice vycvik 02Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 5 - MP Chvaletice vycvik 03Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 6 - MP Chvaletice vycvik 04Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 7 - MP Chvaletice vycvik 05Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 8 - MP Chvaletice vycvik 06Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 9 - MP Chvaletice vycvik 07Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 10 - MP Chvaletice vycvik 08Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 11 - MP Chvaletice vycvik 09Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 12 - MP Chvaletice vycvik 10Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 13 - MP Chvaletice vycvik 11Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 14 - MP Chvaletice vycvik 12Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 15 - MP Chvaletice vycvik 13Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 16 - MP Chvaletice vycvik 14Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 17 - MP Chvaletice vycvik 15Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 18 - MP Chvaletice vycvik 16Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 19 - MP Chvaletice vycvik 17Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 20 - MP Chvaletice vycvik 18Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 21 - MP Chvaletice vycvik 19Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 22 - MP Chvaletice vycvik 20Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 23 - MP Chvaletice vycvik 21Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 24 - MP Chvaletice vycvik 22Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 25 - MP Chvaletice vycvik 23Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 26 - MP Chvaletice vycvik 24Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 27 - MP Chvaletice vycvik 25Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 28 - MP Chvaletice vycvik 26Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 29 - MP Chvaletice vycvik 27Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 30 - MP Chvaletice vycvik 28Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 31 - MP Chvaletice vycvik 29Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 32 - MP Chvaletice vycvik 30Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 33 - MP Chvaletice vycvik 31Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 34 - MP Chvaletice vycvik 32Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 35 - MP Chvaletice vycvik 33Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 36 - MP Chvaletice vycvik 34Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 37 - MP Chvaletice vycvik 35Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 38 - MP Chvaletice vycvik 36Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 39 - MP Chvaletice vycvik 37Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 40 - MP Chvaletice vycvik 38Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 41 - MP Chvaletice vycvik 39Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 42 - MP Chvaletice vycvik 40Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 43 - MP Chvaletice vycvik 41Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 44 - MP Chvaletice vycvik 42Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 45 - MP Chvaletice vycvik 43Městská policie si opět hraje na Ameriku, i s odsouzeným Řehořem. Toto je MP Chvaletice - 46 - MP Chvaletice vycvik 44
Fotografie z příprav městských strážníků Chvaletic ale dávají jiný obrázek. Jsou tu znovu americké artefakty a po zuby ozbrojený Řehoř s bývalými kolegy z MPLB. Přijde také další překračování pravomocí a surové bití podezřelých?

Zdroje: Akademie Aegis, Česká televize, iDnes

Petr Miler

Diskuze Přidat příspěvek

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.