Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy

V Německu se situace kolem dieselů dosud vyvíjela jen jedním směrem a aktivisté dosahovali jednoho zákazu vjezdu za druhým. Vedení Mnichova ale začalo myslet a nejenže se zákazům vyhnulo, může zvrátit i ty existující.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy

11.2.2019 | Petr Prokopec

Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

V Německu se situace kolem dieselů dosud vyvíjela jen jedním směrem a aktivisté dosahovali jednoho zákazu vjezdu za druhým. Vedení Mnichova ale začalo myslet a nejenže se zákazům vyhnulo, může zvrátit i ty existující.


Prakticky celý loňský rok jsme sledovali mimořádně úspěšné tažení organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH). Ta ve snaze zlepšit ovzduší v mnoha německých městech podávala jednu žalobu za druhou, jejichž výsledkem byly zákazy vjezdu často ne až tak starých dieselových aut někdy i do celých velkých měst. Nicméně již na podzim bylo zjištěno, že v Hamburku, kde bylo dané opatření zavedeno jako první, po vykázání starších „producentů sazí“ míra znečištění narostla.

Nyní dostává DUH, od které se začíná odvracet jeden sponzor za druhým, další těžkou ránu. V Mnichově, kde na zákazy dieselů ještě nedošlo, se kvalita ovzduší meziročně zlepšila a vedení města to nevzalo jen jako řešení svých vlastních potenciálních problémů. „Pozitivní trend, který se objevil u čtvrtletních výsledků, byl nakonec potvrzen pro celý rok 2018. Lidé z Mnichova se tedy nemusí obávat o kvalitu ovzduší, ta je v rezidenčních čtvrtích, kde bydlí, dobrá. A roční limit pro emise NOx byl splněn i na mnoha silničních sekcích,“ uvedla zástupkyně města pro životní prostředí Stephanie Jacobs.

Její slova potvrdil i starosta Mnichova Dieter Reiter, dle kterého je „kvalita ovzduší výrazně lepší, než bylo častokrát odhadováno a než bylo kalkulováno v roce 2017“. Město se zároveň snaží uvést na míru dosud skloňované informace, které jsou značně nepřesné. Veřejnosti je prý předkládán pouze jediný limit, a to 40 mikrogramů na metr krychlový. Nicméně tento limit je maximálním ročním průměrem, nikoli okamžitým stavem či čímkoli podobným. Starosta Mnichov připomíná jiné důležité kritérium, denní limit, kdy emise mohou vystoupat i na 200 mikrogramů.

A nejde jen o to, starosta dále upozorňuje na to, že měření probíhající vedle stěžejních dopravních tepen jsou bezpředmětná, v takových místech často nikdo nežije. V Mnichově jde kupříkladu o tzv. Mittlerer Ring, tedy o vnitřní městský okruh, kde je hustota dopravy mimořádně silná. Nicméně i v tomto případě jsou limity překračovány jen nárazově a průměrné naměřené jsou hodnoty nižší než před několika málo lety, což platí o NOx i pevných částicích.

Tyto informace samozřejmě dělají na dosud obecně akceptovaných argumentech DUH značné trhliny. Jak se zdá, organizace skutečně vzala v potaz pouze nejhorší naměřená data, navíc z míst, které jsou umístěny v blízkém okolí. Reiter proto potvrdil, že město vyhne jakémukoliv zákazu, nakonec i proto, že výsledkem by bylo jen zhoršení situace tam, kde má být dobrá především. Mnichov by prý jen následoval Hamburk na cestě do pekel - tam uzavření dvou ulic mělo za následek primárně to, že motoristé se staršími vozy začali volit delší objízdné trasy. A emise a ve větší míře přesunuli hlavně do rezidenčních čtvrtí.

Nová data navíc nemusí být překážkou k zavedení zákazu vjezdu starších dieselů do Mnichova, ale napříč celým Německem. Reiter aktuálně vyzývá k přezkoumání dosavadních kroků DUH a věří, že správná argumentace může vést i ke zvrácení již přijatých rozhodnutí. Ovzduší se navíc podle něj průběžně lepší nejen v Mnichově, ale i v dalších velkých metropolích. Za to ovšem nemohou žádné zákazy, nýbrž přirozený vývoj související s obměnou vozového parku.

„Výrazný pokles hodnot NOx v roce 2018 v Mnichově lze přičíst na konto hned několika opatřením, mezi něž patří náš generální plán na kontrolu čistoty ovzduší, softwarové modifikace aut ataké vysoký počet firemních vozů, které jsou velmi rychle obměňovány,“ dodala k celé záležitosti Stephanie Jacobs. Jí zmiňované modifikace mají spojitost hlavně s vozy Volkswagenu s motory TDI EA189, které v Německu musely povinně dostat novou mapu řídicí jednotky.

Němcům tak svitlo světlo na konci tunelu. Zda ale na ně zasvítí naplno, je zatím otázkou. Dodat tak jen lze, že DUH již nedráždí jen sponzory či politiky, ale stále více běžných Němců. Ti již dokonce založili klub Mobil in Germany, jehož cílem jsou demonstrace na podporu mobility v Německu. První taková ve Stuttgartu však neměla hojnou účast. V sobotu se však uskuteční další v Mnichově, kde se díky novým informacím očekává mnohem větší odezva.


Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy - 1 - Mnichov Mittlerer Ring ilustracni foto 01Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy - 2 - Mnichov Mittlerer Ring ilustracni foto 02Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy - 3 - Mnichov Mittlerer Ring ilustracni foto 03Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy - 4 - Mnichov Mittlerer Ring ilustracni foto 04Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy - 5 - Mnichov Mittlerer Ring ilustracni foto 05Odpůrci dieselů dostali tvrdou ránu, vývoj v Mnichově může zvrátit dosavadní zákazy - 6 - Mnichov Mittlerer Ring ilustracni foto 06
V Mnichově došlo na zlepšení kvality ovzduší, aniž by bylo potřeba zákazu vjezdu starších aut. Hodnoty jsou překračovány jen na místech jako je Mitterer Ring, a to navíc ne po celý den

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.