Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly

Jedním z hlavních důvodů zavedení Congestion Charges v Londýně bylo snížení množství škodlivin v ovzduší. Nyní je jasné, že tento efekt se nedostavil.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly

15.5.2011 | Walter Kraft | 2 příspěvky

Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Jedním z hlavních důvodů zavedení Congestion Charges v Londýně bylo snížení množství škodlivin v ovzduší. Nyní je jasné, že tento efekt se nedostavil.

Znečištění ovzduší je nesporně jedním z trápení většiny velkých měst. Nejde jen o poněkud exotický Peking, který je problémy s kvalitou ovzduší proslulý, ale třeba i New York nebo Londýn, což jsou města v zemích, kde s podobnými potížemi dlouhodobě bojují. Nevíme proč, ale řada „environmentalistů” spatřuje jako jeden z hlavních důvodů znečištění ovzduší individuální osobní dopravu a to přesto, že v podobných metropolích již intenzita dopravy v posledních dvaceti letech zásadně neroste a šetrnost aut k okolnímu prostředí se za tu dobu posunula o míle vpřed. Míra vlivu aut na znečištění ovzduší ve městech je tak přinejmenším sporná, tím spíše pak její vývoj negativním směrem.

Jenže co nejde dokázat, nejde ani vyvrátit a na to mnozí oportunisté rádi sázejí. Podobným způsobem jsme se v globálním měřítku pustili do boje proti emisím CO2, v Londýně se pak v roce 2003 pustili do boje proti všem emisím osobních aut. Zavedli tedy poplatky za vjezd do centra města, do takzvané Congestion Charge Zone (viz přiloženou mapu). Za každý den, kdy chcete vjet do patřičných míst, dnes zaplatíte 10 liber (cca 280 Kč) a pokud byste do centra potřebovali jezdit denně, přijde vás to na více než 5 500 Kč za měsíc a to není málo ani pro Brity.


Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly - 1 - Poplatky za vjezd do centra Londyna 01Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly - 2 - Poplatky za vjezd do centra Londyna 02Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly - 3 - Poplatky za vjezd do centra Londyna 03
Za vjezd do těchto míst si zaplatíte, uvítají vás v nich třeba i artefakty ze zbylých snímků.

Efekt v podobě snížení objemu dopravy se tak pochopitelně dostavil. Z více než 200 tisíc motoristů jich do centra začalo jezdit přibližně o 25 % méně a příjem jakéhosi londýnského dopravního podniku (Tranport for London neboli TfL) se zvýšil o cca 200 milionů liber (cca 5,6 mld Kč) ročně. Tím ale pozitivní efekty (je tedy otázkou, zda je umělé snížení objemu dopravy a vyšší míra přerozdělování pozitivním efektem, ale hodnoťme to takto z hlediska tvůrců celého řešení) v podstatě končí. Pomineme-li snížení maloobchodních tržeb v centru o 7 % (jde o data britské obchodní komory, podle TfL se nic takového nestalo), ztrátu tisíců pracovních míst (opět popíráno ze strany TfL) a prakticky nulový vliv na množství cestujících přepravených tamním metrem (+ 1 %), pak je zajímavý i prakticky nulový vliv na obsah škodlivin v ovzduší. A právě tomu se budeme dále věnovat.

TfL očekával ve zpoplatněné zóně pokles emisí oxidu dusného (N2O) a oxidu uhličitého (CO2) daný zavedením daného opatření o přibližně 15 %. Ke smůle TfL se ale celou záležitostí dlouhodobě zabýval i britský Health Effects Institute (bylo by možné nedokonale přeložit jako Ústav vlivů na zdraví, dále jen HEI), který právě vydal svou studii, jenž se zabývá právě dopady již sedm let fungujícího zpoplatnění vjezdu do centra Londýna na kvalitu vzduchu.

HEI pod vedením profesora Franka Kellyho z Královské akademie v Londýně došel zejména skrze analýzu dat z monitorování kvality ovzduší v centru Londýna, v Londýně jako takovém i v celé Velké Británii k docela jinému závěru:

„Přes kvalitní a komplexní úsilí nebyly nalezeny důkazy o konzistentním zlepšení kvality ovzduší v důsledku zavedení poplatků za vjezd. Je obtížné určit znatelné zlepšení kvality ovzduší pramenící z konkrétního opatření zaměřeného na malou plochu uvnitř velkého města na pozadí širšího množství lokálních zdrojů znečištění a změn počasí,” stojí mimo jiné v závěrech zmíněné studie.

„Systém zpoplatnění vjezdu do centra města byl v Londýně zaveden jako v prvním opravdu velkém městě v Evropě nebo USA a vykázal měřitelné snížení objemu dopravy. Ale znečištění ovzduší nezná přesné hranice a jakýkoli vliv systému na kvalitu ovzduší byl ztracen v celkovém místním znečištění,” řekl k věci Dan Greenbaum, šéf HEI.

Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly - 4 - Poplatky za vjezd do centra Londyna 04Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly - 5 - Poplatky za vjezd do centra Londyna 05Londýnské poplatky za vjezd do centra kvalitě ovzduší nepomohly - 6 - Poplatky za vjezd do centra Londyna 06
Ještě typičtější jsou na vjezdech do zpoplatněných míst červeno-bílá „loga” systému na značkách i na silnici

Má to ostatně svou logiku. Jednak proto, že osobní doprava se na znečištění ovzduší v Londýně nepodílí klíčovou měrou (sám TfL mluví o 22 %) a ani v té pokles dopravy v centru města nehraje významnou roli. A i kdyby ji hrál v daném místě, ani tak se omezení na znečištění ovzduší znatelně neprojeví, neboť vzduch je poněkud do větru...

Pokud byste se o celé problematice chtěli dozvědět více, můžete si celou studii stáhnout ze stránek HEI, kde je k nalezení kompletní zpráva a třináct dílčích dokumentů, které se touto problematikou zabývají. Sluší se též dodat, že HEI je nezisková organizace placená ze státních peněz a nemá tak motivaci záměrně poškozovat zájmy víceméně státních orgánů.

Je otázka, jak k těmto závěrům přistoupí britští politici, ti čeští by jistě řekli, že systém se osvědčil, akorát je třeba poplatky zvednout, aby efekt byl opravdu znát. Na každý pád si prosím na tuto studii vzpomeňme, až někdo bude s ekologickou argumentací znovu uvažovat o zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Podobné systémy mají pozitivní, a to ryze ekonomický efekt jen pro ty, kteří je zavádějí a provozují, pro nikoho jiného...

Zdroje: Health Effects Institute, Transport for London, Wikipedia

Walter Kraft

Diskuze 2 příspěvky

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.