Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely

(+ videa) Policie se chlubí, že její nová auta mohou jako první v Evropě jezdit bez majáku na střeše. Nemohou, ne v této zemi.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely

18.12.2015 | Petr Miler | Přidat příspěvek

Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

(+ videa) Policie se chlubí, že její nová auta mohou jako první v Evropě jezdit bez majáku na střeše. Nemohou, ne v této zemi.

Jednou z obtížně přehlédnutelných událostí tohoto týdne bylo předání prvních 53 z dříve avizovaných 88 nových vozidel pro českou policii, která budou sloužit především pro skryté měření rychlosti. Pozitivní pocity jsme z toho neměli, nemáme a mít nebudeme, neboť jsme přesvědčeni, že podobné jednání policie nepatří do společnosti svobodných občanů.

Policie má jednat otevřeně a svou viditelností se snažit jakémukoli protiprávnímu jednání předcházet, nikoli čekat na jeho páchání a pak jej trestat. Překračování nejvyšší povolené rychlosti není organizovaný zločin ani terorismus, nehledě na to, že sama policie se už mnohokrát ukázala být při vykonávání této činnosti jen dalším nebezpečným elementem. Takto si pomoc ostatním řidičům opravdu nepředstavujeme.

Nastalý stav už jsme ale vzali jako fakt a k novým vozům pro poněkud orwellovský „skrytý dohled” se nehodlali vracet. Hned několik našich čtenářů nás ale upozornilo na to, že jedna věc, na kterou jsme naráželi v původním článku na toto téma, není pochybná pouze optikou selského rozumu, ale i z hlediska platných právních předpisů. Jde o výstražná světelná zařízení, chcete-li „majáky”, kterými jsou tyto vozy vybaveny a jimiž se sama policie chlubí.


Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 1 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 02Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 2 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 04Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 3 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 10
Majáky použité na nových policejních Octaviích jsou zjevně v rozporu s českými právními předpisy, pakliže je policie bude chtít použít pro získání práva přednosti v jízdě

Podle vyjádření policejního prezidenta Tomáše Tuhého jde evropský unikát. „Podařilo se nám jako prvním v Evropě prosadit záměr zvláštního výstražného zařízení, které nebude potřeba používat v kombinaci s takzvaným střešním majákem,” konstatoval Tuhý po předání vozů pro média. Chlubit se zde ale není čím, neboť „záměr zvláštního výstražného zařízení” zde byl „prosazen” leda šroubovákem a spojovacím materiálem, právním předpisům navzdory.

Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích totiž stanoví skrze relativně čerstvý předpis č. 341/2014 Sb. (účinnosti nabyl 1. ledna tohoto roku) celkem jednoznačná pravidla o tom, jaká výstražná zařízení lze použít a jakým způsobem. A námi oslovený právník nám detailním rozborem potvrdil, že řešení, které se poprvé objevilo na právě předaných vozech, těmto pravidlům zřetelně nevyhovuje.

Zmíněný předpis v příloze 12, části E) v bodech 5. až 7. doslova udává:

- 5. Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. V případě zvláštního výstražného světelného zařízení modré barvy upevněného na karosérii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky se připouští umístění tohoto zařízení na jedné straně vozidla.

- 6. Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

- 7. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu - sirénou. Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Vozidla mohou být dále vybavena jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu a třetí doplňkovou zvláštní svítilnou s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu umístěnou za předním sklem vozidla.

Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 4 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 13Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 5 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 14Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 6 - 53 novych stealth mericich aut 17
Nové „majáky” před předpisy neobstojí ani jako výstražná, ani jako doplňková výstražná světla

Předpis jinými slovy říká, že výstražné světelné zařízení je umístěno na nejvyšším místě karoserie, tedy na střeše. Může být v jejím prostředku, pakliže auto pomyslně podélně „přepůlíme”, nebo světel může být více přibližně stejně vzdálených od této linie. To splňují obvyklé „majáky” označených policejních aut. Pakliže takové výstražné zařízení chybí, je možné jej nahradit magnetickým či přísavným, které policisté prostě dají na střechu, když je to třeba. Dosavadní neoznačená auta jej měla, ta nová jej nemají a nahrazeno má být třemi dvojicemi světel za skly vozu. A to jednoduše není možné.

Takové umístění rozhodně nesplňuje už požadavek na umístění na nejvyšším místě karoserie (bod 5.), nehledě na to, že na karoserii auta tato světla vůbec připevněna nejsou. Těžko je lze všechna označit za jedno světlo, jde o tři dvojice, z nichž žádná nesplní požadavek bodu 6., tedy na viditelnost vždy alespoň jednoho z jakéhokoli místa v okolí vozu - přední světla nejsou vidět zboku a zezadu, zadní zboku a zepředu, boční zepředu a zezadu.

Na toto řešení pak nelze naroubovat ani ustanovení o doplňkových výstražných světlech (bod 7.), neboť na přední nelze pohlížet jako na doplňková (předpis dovoluje jen jedno, zde jsou nejméně dvě), vzadu je jich též příliš (doplňková zde mohou být dvě, ale jsou tu další dvě ve spodní části skla) a boční doplňková světla nezná předpis vůbec. A i kdyby se to nějakým záhadným způsobem podařilo, beztak to neobstojí, neboť podle dřívějšího „stanoviska k problematice zvláštního výstražného světelného zařízení, doplňkových zvláštních výstražných svítilen, práva přednostní jízdy a specifických podmínek zastavování vozidel v podmínkách Policie České republiky” vydaného samotnou policií není možné využít práva přednostní jízdy pouze za signalizace doplňkovými světly.

Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 7 - 53 novych stealth mericich aut 13Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 8 - 53 novych stealth mericich aut 14Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 9 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 15
Výstražná světla nejsou dobře umístěná ani z ryze racionálního pohledu

Umístění „majáků” na nových Octaviích je zkrátka v Evropě unikátní leda tím, že zcela flagrantně porušuje stanovené předpisy. Tedy pakliže jich policie chce využívat pro získání práva přednosti v jízdě, což jistě chce. Nové vozy nemají z legálního hlediska použitelná ani výstražná, ani doplňková výstražná světla.

S těmito závěry byla konfrontována i samotná policie, která čile reagovala, rychle ale ztratila i oporu ve své vágní argumentaci. Všechna světla na nových vozech krom spodních zadních označila za výstražná světla, nikoli doplňková. Proč ne, na otázku, jak tato klasifikace obstojí při neviditelnosti jednotlivých světel ze všech stran ale už odmítla reagovat s obecným konstatováním, že řešení je legální, schválené ministerstvem dopravy a pro další dotazy odkázalo na něj. Toto schválení řešení majáků na nových Octaviích skutečně má, nic to ale nemění na tom, že nevyhovuje platným předpisům a věc budeme dále s ministerstvem řešit.

Bez ohledu na právní aspekt celé věci ale musíme trvat, že jde o velmi nešťastné řešení především fakticky. Policisté s těmito vozy staví ostatní řidiče v provozu a jasně viditelní musí být jak pro ně, tak pro ostatní i poté, co zastaví. „Maják” umístěný na střeše, byť ten magnetický, je jasně viditelný odkudkoli, výstražná světla nových aut nikoli. Jsou nízko, viditelnost těch bočních je dále snížena velmi silným zatmavením skel, u zadních doplňkových platí totéž. A ta přední jsou patrná pouze zepředu.

Netušíme, co policii vedlo k tomu vymýšlet zřetelně protiprávní řešení, které ničemu nepomáhá. Snad krom toho, že jednání policie bude skryté i v momentě, kdy už skryté být nemá. Nevíme o případu, kdy by jednoduché umístění „majáku” na střechu vedlo k jakékoli komplikaci. Zato si dokážeme představit spoustu situací, ve kterých špatně viditelné, rychle a agresivně jedoucí či kdesi na kraji silnice neočekávaně stojící policejní auto způsobí nejednu nebezpečnou situaci.

Budeme pokračovat v řešení této záležitosti a uvedení věcí do stavu odpovídajícím legislativním i racionálním požadavkům. Když už po nás policie chce, abychom respektovali určitá pravidla, měla by to v prvé řadě činit sama...

Kompletní galerie fotografií nových neoznačených měřících aut Policie ČR

Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 10 - 53 novych stealth mericich aut 01Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 11 - 53 novych stealth mericich aut 02Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 12 - 53 novych stealth mericich aut 03Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 13 - 53 novych stealth mericich aut 04Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 14 - 53 novych stealth mericich aut 05Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 15 - 53 novych stealth mericich aut 06Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 16 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 01Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 17 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 02Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 18 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 03Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 19 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 04Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 20 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 05Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 21 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 06Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 22 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 07Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 23 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 08Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 24 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 09Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 25 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 10Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 26 - 53 novych stealth mericich aut 07Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 27 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 11Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 28 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 12Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 29 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 13Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 30 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 14Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 31 - Nova merici auta policie CR 50 Skoda Octavia dalsi 15Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 32 - 53 novych stealth mericich aut 08Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 33 - 53 novych stealth mericich aut 09Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 34 - 53 novych stealth mericich aut 10Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 35 - 53 novych stealth mericich aut 11Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 36 - 53 novych stealth mericich aut 12Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 37 - 53 novych stealth mericich aut 13Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 38 - 53 novych stealth mericich aut 14Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 39 - 53 novych stealth mericich aut 15Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 40 - 53 novych stealth mericich aut 16Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 41 - 53 novych stealth mericich aut 17
Problematická světla mají jak nové Octavie 1,8 TSI 4x4 DSG...

Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 42 - 53 novych stealth mericich aut 18Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 43 - 53 novych stealth mericich aut 19Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 44 - 53 novych stealth mericich aut 20Nové policejní Octavie porušují zákon, aniž by pořádně vyjely - 45 - 53 novych stealth mericich aut 21
...tak doplněne Superby 3,6 V6 FSI 4x4 DSG

Petr Miler

Diskuze Přidat příspěvek

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše