Velcí evropští techničtí experti po volbách promluvili o zákazu spalovacích motorů v EU. Zrušit, říkají

Zejména mezi techniky je opravdu těžké najít někoho zřetelně erudovaného a zkušeného, kdo by takovou věc, jako je politický výběr správného technického řešení čehokoli, podporoval. Profesoři techniky z Rakouska a Německa mezi ně opravdu nepatří.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Technika

Velcí evropští techničtí experti po volbách promluvili o zákazu spalovacích motorů v EU. Zrušit, říkají

12.6.2024 | Petr Miler

Velcí evropští techničtí experti po volbách promluvili o zákazu spalovacích motorů v EU. Zrušit, říkají

/

Foto: KIT, tiskové materiály

Zejména mezi techniky je opravdu těžké najít někoho zřetelně erudovaného a zkušeného, kdo by takovou věc, jako je politický výběr správného technického řešení čehokoli, podporoval. Profesoři techniky z Rakouska a Německa mezi ně opravdu nepatří.

Kdybyste v jakýkoli moment v téměř jakékoli evropské zemi uspořádali referendum o tom, zda mají být od určitého data zakázána auta se spalovacími motory, dočkáte se drtivého odmítnutí. To průzkumy veřejného mínění ukazují dlouhodobě, o to absurdnější tedy je, že přesně takovou věc politici, kteří mají v podstatě jen koncentrovat vůli lidu, bez okolků schválili.

Bohužel pro dotyčné se právě tato záležitost stala jedním z podstatných témat víkendových voleb do Evropského parlamentu, a tak jim to zejména v některých zemích dali lidé patřičně „sežrat”. Je otázkou, zda fakt, že ti samí lidé, kteří ještě před pár měsíci horovali za takový zákaz, se nyní řadí mezi jeho odpůrce, brát jako vrchol absurdity, popř. to chápat jako zdravý výsledek demokratického procesu, podpora takového záměru ale postupem času zřetelně uvadá.

Někteří jistě mohou říci, že to je špatně, že tohle je navýsost odborná debata, a tak by hlas lidu neměl být tak boží, jak se říká. Dalo by se o tom principiálně polemizovat, ale to nakonec není třeba, neboť ani skuteční odborníci takový zákaz nepodporují, právě naopak. Už v minulosti jsme byli svědky výslovného odporu 171 renomovaných vědců. A dnes situace není jiná.

S kolegou Sebastianem Viehmannem z Focusu, který si o mezi německými novináři nechává od elektrických aut zdravě kritický odstup, jsme tak oslovili řadu expertů s žádostí o aktuální stanovisko technických i jiných evropských expertů, přičemž my se jako technický magazín podržíme stanovisek techniků. Oslovili jsme univerzity v Darmstadtu, Karlsruhe, Vídni a Hamburku a sešlo se nám pět vyjádření kovaných odborníků typu Fritze Indry nebo Thomase Kocha, tedy lidí, kteří zasvětili život vývoji motorů všeho druhu a znají výhody a nevýhody jednotlivých řešení lépe než kdokoli z nás.

Tady jsou jejich reakce na otázku, co si myslí o snaze EU zakázat spalovací motory a zda by takový zákaz zvlášť po víkendových volbách neměl být zrušen.

Prof. Dr. Thomas Koch, Technologický institut v Karlsruhe

„Zákaz spalovacích motorů je nejvíce nelogickým, anti-podnikatelským a ekologicky škodlivým projektem, jaký kdy EU spustila. Pokud by byl tento zákaz v Evropě uplatňován od roku 2035, bylo by v následujících letech vypuštěno do vzduchu 30 miliard tun CO2 kvůli výrobě elektřiny prostřednictvím plynových a uhelných elektráren i skrze flotilu stávajících spalovacích aut. Třetinu tohoto množství by ale bylo možné ušetřit, pokud by elektromobilita byla zaváděna ve spojení s efektivními syntetickými palivy pro spalovací motory. Například v Japonsku se věda, průmysl, malé a střední podniky a politika spojují a vyvíjejí vyváženou politiku s maximálním dopadem na udržitelnost. Tam a také v Číně jsou ekonomické hybridní pohony důležitým pilířem budoucnosti.”

Prof. Dr. Christian Beidl, Technická univerzita Darmstadt

„Ano, EU by měla zrušit zákaz spalovacích motorů. Byla a je to symbolická politika a byla prosazena navzdory jasnému opačnému doporučení vědecké komunity zodpovědné za toto téma. Vychází z několika chybných předpokladů. Očekává například, že mobilita se v budoucnu obejde bez skladovatelných zdrojů energie s vysokou energetickou hustotou, tedy paliv, ale pro fungující, odolný a udržitelný energetický systém obnovitelná paliva potřebujeme. Jiné světové oblasti si to uvědomily a intenzivně pracují na jejich dalším rozvoji. Zákaz spalovacích motorů v EU je navíc nepřátelský k inovacím, poškozuje Evropu jako obchodní místo a poškozuje jak klima, tak elektromobilitu samotnou. Zrušení tohoto zákazu konkrétních technologií v žádném případě neoslabí klimatické cíle - naopak. Uvolní cestu k účinné a ideálně globálně účinné ochraně klimatu.”

Prof. Dr. Friedrich Indra, Technická univerzita Vídeň

„Stále nechápu, jak mohl být tento politicky motivovaný zákaz spalovacích motorů zaveden v tržní ekonomice. Nezbytným holistickým pohledem na věc sotva přispěje k ochraně klimatu. Ale bohužel to otevřelo dveře technologicky liberálním Číňanům. EU musí co nejrychleji zrušit zákaz spalovacích motorů, protože jinak nás Číňané předběhnou nejen v elektromobilitě, ale i s novými spalovacími motory, které už dlouho vyvíjejí. Pouze spalovací motory spolu s novými klimaticky neutrálními palivy mohou účinně přispět ke snížení škodlivých emisí z dopravy na zemi, ve vodě nebo ve vzduchu.”

Prof. Dr. Martin Meywerk, Hamburská univerzita

„Zákaz vozidel poháněných spalovacími motory k určitému datu nedává smysl, místo toho by měl být zaveden technologicky otevřený rámec na podporu mobility šetrné ke klimatu. Konkurence mezi různými technologiemi pak vytvoří optimální a velmi diferencované technologie pohonu. V dlouhodobém horizontu bude spalovací motor zřejmě hrát podřadnou roli, částečně v hybridních systémech, v každém případě energeticky a tepelně optimalizované vozy převezmou vůdčí postavení.”

Prof. Dr. Bernhard Geringer, Technická univerzita Vídeň

„Takzvaný zákaz spalovacích motorů musí EU zrušit, protože pro udržitelnou a klimaticky šetrnou mobilitu potřebujeme všechny formy obnovitelné energie. Čistě elektrická vozidla jsou důležitou součástí budoucího portfolia pohonů, ale ne jedinou. Jsou ideální na kratší vzdálenosti a tam, kde je k dispozici dostatek 'zelené elektřiny', vodíkové palivové články jsou ideální pro užitková vozidla na dlouhé vzdálenosti, některé stavební a zemědělské stroje a automobily, ale především pro neelektrifikované vlaky a lodě. V místních podmínkách jsou syntetická paliva a spalovací motory ideální pro lodě, letadla, stavební a zemědělské stroje a automobily na dlouhé vzdálenosti. A především pro stávající vozový park.”


Tolik pohled pětice velkých evropských technických expertů, z nichž někteří neopomněli připomenout, že i pohledy odborníků byly léta ignorovány. Pochopitelně se najdou také lidé horující za takový zákaz, typicky profesor Dudenhöffer, najít kovaného technika přejícího si takovou věc je ale obtížné. Aktuální atmosféra dovoluje těmto lidem dát najevo svůj názor, ještě před rokem by někteří z oslovených komentář ani neposkytli. I za to buďme rádi - jen otevřená debata je tím, co povede k co možná nejlepšímu výsledku, nikoli slepé uhánění jediným tolerovaným směrem.


Velcí evropští techničtí experti po volbách promluvili o zákazu spalovacích motorů v EU. Zrušit, říkají - 1 - Profesor Thomas Koch KIT tiskove 01
Profesor Thomas Koch z KIT v Karlsruhe je jedním z největších motorových expertů Evropy. Ani on nařizování elektromobilů resp. zakazování spalovacích motorů nepodporuje. Foto: KIT, tiskové materiály

Zdroje: TU Wien, KIT Karlsruhe, TU Darmstadt, Universität der Bundeswehr Hamburg, Focus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.