Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno

Dění v Rusku může někdy působit chaoticky, v případě registračních značek aut ale vládne pořádek, o kterém si i Česká republika může nechat jen zdát. Pro značky platí přísná pravidla myslící i na zbytek Evropy.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno

28.12.2020 | Petr Prokopec

Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno

/

Foto: Škoda Auto

Dění v Rusku může někdy působit chaoticky, v případě registračních značek aut ale vládne pořádek, o kterém si i Česká republika může nechat jen zdát. Pro značky platí přísná pravidla myslící i na zbytek Evropy.

O Rusku si můžeme myslet kde co, nikdo mu ale neodpáře, že jde o největší zemi světa. S rozlohou 17 milionů kilometrů čtverečných je skoro třikrát větší než celá Evropa a čtyřikrát větší než Evropská unie. V EU přitom najdeme řadu nezávislých států, z nichž každý užívá vlastní značení aut, které nemusí rozlišovat takové množství aut, navíc snadno dává od pohledu dává najevo, kam si který vůz zařadit. Velikost Ruska může vyvolávat dojem, že nic takového tam není možné a ve značení aut musí vládnout chaos. Jenže není tomu tak.

Ruská federace je rozdělena na 85 samosprávných celků, kde kterým se přidává ještě teritorium ležící mimo zemi, ovšem spadající pod její nadvládu, a to Bajkonur. Číslo každého je vepsáno na pravou stranu značky, přičemž se počítá se dvěma nebo třemi číslicemi. Pod nimi pak najdeme mezinárodní kód Ruska (RUS), stejně jako ruskou vlajku. Nalevo je pak šest znaků, z toho tři písmena a tři čísla. Co je pozoruhodné, kvůli lepší identifikaci se používají pouze ta písmena, které existují nejen v azbuce, ale také v latince, přičemž celkově jich je dvanáct (A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y a X). Ostatní Rusové vynechávají.

Písmena a čísla odkazují na pořadové číslo a sérii značky, přičemž pro každý region existuje přibližně 1,7 milionu možných kombinací. To ovšem mnohde nestačí, vyřazené značky navíc nesmějí být použity znovu. Úřady proto přistoupily k přidání číslic 1 a 7 před původně pouze dvouciferné kódy, čímž vznikly již zmíněné tříciferné. Prim přitom v tomto ohledu hraje Moskva, která původně dostala přidělena dvoučíslí 77, 97 a 99. Ani to však nestačilo, proto přibyla ještě trojčíslí 177, 197, 199, 777, 797 a 799. Země však počítá s tím, že ani to nejspíše nebude konečná.

Jelikož problémy nejsou jen v hlavním městě federace, ale také v celé Moskevské oblasti či Petrohradu, úřady již počítají s tím, že formát značky se bude muset dále upravovat. Namísto trojčíslí udávajícího pořadové číslo značky by tak nově bylo uváděno čtyřčíslí. Prostor pak bude poměrně velký, neboť na každý regionální kód by nepřipadalo pouze 1,7 milionu kombinací, ale desetinásobné množství, tedy 17 milionů.

Standardní značky používají černé písmo na bílém pozadí, diplomatické jsou psány bílým písmem na červeném pozadí. Navíc začínají trojciferným číslem, jež odkazuje na zemi, na jejíž zastoupení jsou registrovány. Tato čísla byla přidělována dle časové posloupnosti, přičemž odkrývají zajímavá tajemství. Nejprve Rusko navázalo diplomatický kontakt s Velkou Británií (001), poté s Německem (002) a následně s Kanadou (003). Čtvrté jsou pak Spojené státy.

Co se týče naší republiky, ta původně disponovala kódem 092, nicméně ten patřil Československu. Po rozpadu na Česko a Slovensko byl zrušen a místo toho byla uvedena v platnost čísla 148 a 149. Zajímavostí je, že svůj vlastní kód dostaly i některé mezinárodní organizace jako třeba Evropská unie či UNESCO. A pokud někde uvidíte diplomatickou značku s číslem 111, jež je vyvedeno bíle na červeném, pak vězte, že se jedná o vyslance Suverénního řádu Maltézských rytířů. Ani to byste možná od Rusů nečekali.

Dále panují určité výjimky pro vozy policie a armády, zatímco u nákladních vozů či autobusů se můžete vzadu dočkat dokonce dvou značek. Jedna má klasický formát, jak již bylo popsáno, ta druhá je pak napsána velkými písmeny a číslicemi na samotnou záď vozu. Tato úprava ovšem byla povinná pouze do roku 2008, přičemž řešila hlavně čitelnost značky. U starších aut se totiž řada lidí jejich mytím nezatěžovala, což logicky znesnadnilo identifikaci vozu. U nových aut se ale zjevně počítá s větší péčí.


Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno - 1 - Skoda znacky v Rusku 01Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno - 2 - Ruske poznavaci znacky Skoda 01Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno - 3 - Ruske poznavaci znacky Skoda 02Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno - 4 - Ruske poznavaci znacky Skoda 03Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno - 5 - Ruske poznavaci znacky Skoda 04Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno - 6 - Skoda znacky v Rusku 05Promyšlené ruské poznávací značky přečte každý, i když z azbuky nezná ani písmeno - 7 - Skoda znacky v Rusku 06
Na ruských silnicích sice možná vládne chaos, registrační značky tamních aut jsou ale velmi promyšlené. Foto/Grafika: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Živá témata na fóru

zobrazit vše