Maximální rychlost na silnicích se místy zvýší na 110 km/h, na některých zase sníží

Již známá, až nyní schválená novela mění značení části dnešních silnic. Na některých povolí až 110 km/h.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Maximální rychlost na silnicích se místy zvýší na 110 km/h, na některých zase sníží

15.11.2014 | Marek Bednář | Přidat příspěvek

Maximální rychlost na silnicích se místy zvýší na 110 km/h, na některých zase sníží

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Již známá, až nyní schválená novela mění značení části dnešních silnic. Na některých povolí až 110 km/h.

Síť rychlostních silnic a dálnic čekají od roku 2016 změny, a to zejména ve značení těchto úseků. Kilometrů dálnic přibude, ale jen papírově. Značná část současných rychlostních silnic, které splňují určité parametry, bude přeznačena na dálnice. Vláda schválila novelu zákona, která byla vypracována v první půli letošního roku. Nyní ji čeká zbytek byrokratického kolečka.

Komunikace v současnosti označené písmenem R, tedy rychlostní silnice, dostanou nový limit 110 km/h, tedy o 20 km/h méně, než je současný stav. Hlavní důvod pro tento krok je, že nálepku rychlostní silnice nově dostanou také čtyřpruhové silnice první třídy se směrovým oddělením, tedy se svodidly uprostřed. A také proto se některé úseky „eRkových” komunikací budou nově označovat jako tzv. dálnice druhé třídy. Takovými vy se měly stát R6 do Rakovníka, R10 do Turnova, R35 okolo Olomouce, R52 jižně od Brna a R55 z Kroměříže do Otrokovic, soudě podle mapy, kterou najdete pod článkem. Dálnic by tak mělo přibýt okolo třech stovek kilometrů a dovolená rychlost zde zůstane na 130 km/h. Pro nás jako řidiče tedy tato část novely de facto nic nemění.

Existují však úseky současných rychlostních silnic, které do kategorie dálnic druhé třídy patřit nebudou, zůstanou rychlostními silnicemi. Sem spadá například R63 u Teplic, R46 mezi Olomoucí a Vyškovem, R48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem, R43 na severu Brna, část R35 mezi Turnovem a Libercem, R7 na severozápad od Prahy a R4 na jih od hlavního města. Zde tedy dojde ke snížení nejvyšší povolené rychlosti na 110 km/h.

Nové rychlostní silnice, tedy ty vytvořené ze současných čtyřpruhových, směrově oddělených silnic I. třídy, budou zahrnovat například některé úseky I/11 mezi Ostravou a Havířovem, I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, I/14 a zbytek I/35 u Liberce, I/7 a I/13 v oblasti mezi Ústím nad Labem a Karlovými Vary a I/44 u Postřelmova. Na všech těchto úsecích se rychlostní limit zvedne z 90 km/h na 110.

Změny jsou to do značné míry papírové, neboť po těchto silnicích, které v mnohem odpovídají spíše dálnicím, se limit 90 km/h příliš nedodržuje. Je tu ale jeden potenciálně pozitivní efekt - podle vlády má jít o možnost rychlostní silnice stavět rychleji a levněji, protože se 110km/h limitem budou moci více kopírovat terén, tj. mít prudší stoupání a ostřejší zatáčky. Také nebudou potřebovat tak široké odstavné pruhy a středové dělící pásy. V ideálním stavu se tedy v budoucnosti můžeme dočkat rychlejší výstavby takovýchto silnic.

Novela zákona obsahuje také další změny, týkající se silnic druhé a třetí třídy. Zde bude možno za určitých podmínek zakázat vjezd nákladním automobilům nad 12 tun a také se přesune správa těchto silnic na obce s rozšířenou působností, protože běžné obce, které se o ně starají nyní, údajně často nemají sílu na hlídání černých skládek apod. A také mají obce mít možnost po půl roce prodávat auta z odstavných parkovišť, pokud se k nim majitel nehlásí, ale budou mít povinnost odtažená auta vrátit na původní místo, pokud pominul zákaz stání či zastavení, například z důvodu čištění komunikace.

Jako obvykle úpravy zákona občanům přinesou jak přínosy, tak i problémy; v tomto případě alespoň teoreticky vidíme více benefitů, až budoucí praxe ale ukáže, zda nejsou naše očekávaní až příliš optimistická. Stran rychlosti se fakticky změní minimum a pokud ano, budou mít jistě různí lidé různé názory, podle toho, kde žijí a kudy jezdí.


Maximální rychlost na silnicích se místy zvýší na 110 km/h, na některých zase sníží - 1 - papirove pribude dalnic novela 01
Starší mapa ukazuje, jak by mělo přibýt dálnic a rychlostních silnic

Marek Bednář

Diskuze Přidat příspěvek

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.