Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace

Novela má zjednodušit převody aut na nového majitele. Polopřevody ruší a nutí k registraci odhlášené vozy, mění i depozit RZ a další detaily.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace

7.11.2014 | Marek Bednář | 98 příspěvků

Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Novela má zjednodušit převody aut na nového majitele. Polopřevody ruší a nutí k registraci odhlášené vozy, mění i depozit RZ a další detaily.

Novela zákona 56/2001 Sb., označená čísly 239/2013 Sb., zavádí několik novinek v převodu vozidel na nového majitele. Vstupuje v platnost 1. ledna 2015 a jejím cílem je zejména zjednodušení administrativy. Jak už to se zákony bývá, porozumění si vyžaduje detailní prostudování a ne všichni úředníci budou změn znalí hned v prvním týdnu po nabytí platnosti. Pojďme se tedy na nejdůležitější změny podívat s dostatečným předstihem.

Při koupi či prodeji staršího vozidla za současného stavu musí prodávající - nebo jeho zmocněnec - dojít na úřad vozidlo odhlásit a musí to udělat tam, kde je vozidlo přihlášeno. Kupující - opět, nebo jeho zmocněnec - pak ve lhůtě do deseti dnů musí dojít na úřad příslušný k místu svého bydliště (přesněji řečeno bydliště vlastníka nebo provozovatele) a vozidlo tam zaregistrovat. V případě, že vozidlo pochází z jiného kraje, úřad přidělí novou registrační značku a vydá tabulky s touto RZ.

Podle nové úpravy nebude odhlášení a přihlášení vozidla dvěma úkony, ale pouze jedním. De facto to znamená, že buď prodávající a kupující zajdou na úřad společně a vozidlo najednou odhlásí a hned přihlásí, nebo jeden zmocní druhého, nebo oba společně zmocní třetí osobu. Z toho vyplývá, že je možno vozidlo odhlásit i přihlásit jak v kraji, odkud vozidlo pochází, tak v kraji, kam je prodáváno; úřady si mezi sebou tuto informaci předají. Potud zjednodušení.

Ze zákona nelze vyčíst, zda budou mít všechny úřady k dispozici tabulky registračních značek všech ostatních krajů, což by mohlo být náročnější na skladové prostory. Nelze zatím vyloučit, že registrační značka vozu zůstane i v případě „stěhování” do jiného kraje, což byla ještě před pár lety u ojetin běžná praxe. Faktické zrušení polopřevodu také může pro některé autobazary znamenat, že budou muset kupovaná vozidla přihlásit na sebe. To pro ně může - a s největší pravděpodobností i bude - znamenat větší administrativní i finanční zátěž. Podle některých kritiků může položit až 15 % autobazarů, nejsme si ale jisti, že by tento krok byl zcela nutný - nabídnout vůz v bazaru k prodeji bylo vždy možné bez jakéhokoli přepisu vozu a jistě to bude možné i nadále.

U žádostí o změny v registru budou nutné ověřené podpisy. V případě, že se k zápisu změny do registru silničních vozidel dostaví prodávající i kupující, úřad na místě ověří jejich podpisy, zde problém nebude. Pokud však bude někde figurovat plná moc, musí být podpis na ní ověřený. To ale není zas takový problém, protože podpis umí ověřit každý CzechPoint, ale je to starost navíc, která s heslem „zjednodušení” moc společného nemá. Je také přípustný elektronický podpis zmocnitele. Stále platí, že vlastník a provozovatel nemusí být stejná osoba.

Novela zákona také zaváděla registrační značky na přání, tedy s takovou kombinací písmen latinské abecedy a čísel, které si zvolí žadatel. Pochopitelně nesmí být hanlivé či urážlivé, a to jak obecně, tak vůči určitým skupinám obyvatelstva, a nesmí obsahovat název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu. Takovéto značky je možno převést i na jiné vozidlo a je možno si je také rezervovat; žádost o vydání musí být podána do tří měsíců od rezervace, jinak rezervace zaniká.

Účinnost této části zákona ale byla o rok odložena, a tak už jen pro pořádek dodejme, že registrační značky na přání budou zpoplatněny docela vysokou částkou - 5 tisíc korun za jednu tabulku, tedy 10 tisíc za obě. Poplatek za rezervaci je 500 korun a poplatek za vydání další tabulky registrační značky, například na nosič kol připevněný na tažném zařízení, je 600 korun.

Změny se týkají také dočasného vyřazení vozidla z registru, tedy tzv. umístění značek do depozitu. Vozidla, která jsou dočasně vyřazena z registru, se dnem nabytí zákona považují za vozidla vyřazená. Vlastník vozidla dočasně vyřazeného déle než 18 měsíců ke dni nabytí platnosti zákona, tedy k 1. lednu 2015, musí do 1 roku od nabytí platnosti zákona úřadu ohlásit umístění a způsob využití takovéhoto vozidla. Pokud tak neučiní, vozidlo zaniká. Zánik vozidla znamená, že vozidlo bylo sešrotováno či zničeno živelnou katastrofou, např. povodní či požárem. Vozidlo však de iure nebylo zničeno, bylo-li pouze rozebráno.

Stejná povinnost platí i tehdy, je-li vozidlo vyřazeno z registru na žádost vlastníka a není do něj znovu zaregistrováno do 12 měsíců od vyřazení. Pokud vlastník požadované údaje úřadu neoznámí, vozidlo opět zaniká. Na žádost vlastníka je možné vyřazení z registru ukončit, je-li vozidlo technicky způsobilé (tj. má-li platnou STK) a je-li zaplaceno povinné ručení. De facto tedy institut depozitu RZ stále funguje.

V souvislosti se změnou postupu při převodu vozidla na jiného vlastníka (či provozovatele) také může vlastník vozidla do šesti měsíců od nabytí platnosti zákona zaregistrovat vozidlo, u nějž v současnosti není zapsán vlastník - tedy vozidlo, které je dnes v tzv. polopřevodu. Při takovém zápisu je nutné předložit platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Pokud takovéto vozidlo nebude do uvedené lhůty zapsáno, zaniká.

Novela také v § 83 stanovuje či upravuje hromadu přestupků. Například provozování vozidla technicky nezpůsobilého k provozu je přestupkem, možným řešit blokovou pokutou do 5 tisíc korun. Většina ostatních přestupků, jako například provozování vozidla nezapsaného v registru, je penalizována pokutou až 50 tisíc korun a je možné ji řešit jen ve správním řízení. Přestupkem také je nepožádat o zápis změny vlastníka či jiného údaje o vozidle do registru v určené lhůtě.

Do jisté míry se novele podařilo zjednodušit převod auta na nového majitele, alespoň tedy v teoretické rovině a v některých oblastech. Není to nicméně - alespoň podle našeho názoru - žádný velký zlom, jak říkají někteří kritici. Jak budou novinky fungovat ve skutečnosti, se zatím musíme nechat překvapit. Snad to překvapení nebude příliš nepříjemné. Kompletní novelu zákona č. 56/2001 Sb., označenou jako 239/2013 Sb., si můžete v PDF stáhnout zde.


Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace - 1 - auto prumysl usa ilustracni 01Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace - 2 - auto prumysl usa ilustracni 02Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace - 3 - auto prumysl usa ilustracni 03
Prodej ojetého auta bude administrativně snazší, pokud nejste autobazar (ilustrační foto)

Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace - 4 - Afzal Kahn registracni znacky 01Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace - 5 - Afzal Kahn registracni znacky 02Převody aut od ledna 2015: zjednodušení i zcela nové komplikace - 6 - Afzal Kahn registracni znacky 03
Registrační značky na přání budou, ale hned od ledna 2015 nikoli. Označení F1 jako Afzal Kahn ale z našich úředníků nevymámíte ani za větší než stanovený poplatek

Zdroje: Dopravni-Pravo.cz, Ministerstvo dopravy ČR

Marek Bednář

Diskuze 98 příspěvků

Živá témata na fóru

zobrazit vše