Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude

Dokážete si představit, že by vás na hranicích České republiky vítala značka na obrázku vpravo? Zní to legračně, 1. ledna 1976 se tomu ale nikdo nesmál, bylo to tak.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Fascinace a historie

Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude

1.1.2018 | Petr Miler

Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Dokážete si představit, že by vás na hranicích České republiky vítala značka na obrázku vpravo? Zní to legračně, 1. ledna 1976 se tomu ale nikdo nesmál, bylo to tak.

Když se podíváte na mapu nejvyšších povolených rychlostí celého světa, zjistíte, že až na pár výjimek platí paušální limity prakticky všude. Tu vyšší, tu nižší, pomineme-li ale Německo, pak na celém světě nenajdeme jedinou zemi označitelnou z našeho pohledu jako civilizovanou, kde by nějaké obecné omezení rychlosti neplatilo. Česká republika se Slovensko nejsou výjimkami a máme pocit, že je to tak snad odpradávna a pod tlakem neustálého opakování fráze „rychlost zabíjí”, můžeme snadno nabýt pocitu, že to i něčemu pomáhá. Realita je ale do značné míry odlišná.

Paušální rychlostní limity nebyly v Československu nic běžného, pokud přesto nějaké platily, bylo to hlavně v dobách, kdy byl automobilismus ještě v plenkách. Za první republiky byl platný ještě rakouskouherský předpis, který hovořil o maximální rychlosti 15 km/h v uzavřených osadách a 45 km/h mimo ně. A limitována byla i rychlost koně: 6 km/h. Jak toto omezení kdo vymáhal a jestli k identifikaci přestupce sloužil cejch koně na jeho zadních partiích, nevíme.

Tato paušální omezení ale byla postupně zmírňována, neboť vývoj aut kráčel vpřed, jejich možnosti též a vazba mezi obecně omezenou rychlostí a počtem nehod nebyla vysledována. Neomezená rychlost tedy není žádný přežitek z dob, kdy po silnicích jezdila tři auta za den, naopak - šlo o postupně zaváděný institut v dobách, kdy se automobilismus i související infrastruktura intenzivně rozvíjely a povšechná omezení povolené rychlosti se z bezpečnostních důvodů nejevila být efektivními.

Už v roce 1935 byla pro osobní auta omezena pouze rychlost v obcích na 35 km/h, jinde jen s pomocí místního značení. A také později vše mířilo stejným směrem. V roce 1961 bylo obecné omezení stanoveno pouze slovy o tom, že řidič „musí rychlost jízdy přizpůsobit okolnostem, zejména hustotě provozu, viditelnosti, stavu vozidla jakož i stavu a povaze silnice” a současně s tím bylo dále zvýšeno rychlostní omezení v obci: na 50 km/h, ale jen v čase mezi 5. a 23. hodinou, jinak se opět řidič musel řídit svým úsudkem.

Od roku 1967 byla pouze omezena rychlost aut těžších než 3,5 tuny (na 80 km/h) a stejný limit byl „přišit” i motocyklům. Od poloviny roku 1971, tedy v době tvrdé normalizace, ale i část těchto omezení zmizela - na dálnicích byla od té chvíle rychlost neomezená pro všechny, na okreskách pro osobní auta, ve městech platila „padesátka” vždy krom zmíněných nočních hodin. V tu dobu auta na československých silnicích přibývala po statisících, přesto tento přístup - alespoň statisticky - nevedl ke snižování bezpečnosti provozu, trend byl přesně opačný.


Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 1 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 01Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 2 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 02
Vyhláška z roku 1971 zrušila rychlostní omezení na dálnicích pro všechny automobily bez rozdílu

Odstraňování omezení tak kráčelo dále a vrchol vývoje v tomto smyslu nastal před 40 léty, 1. ledna 1976. Tehdy nově vstoupilo v platnost pouze tolik, že „řidič musí rychlost jízdy přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným předvídatelným okolnostem a jet takovou rychlostí, aby mohl zastavit na vzdálenost rozhledu” - to bylo prakticky všechno. Bylo dále zrušeno obecné omezení na 80 km/h mimo obec pro náklaďáky, autobusy a motocykly, totéž už dříve platilo na dálnicích a v obcích byl limit zvýšen na 60 km/h, stále ale platil jen mezi 5. a 23. hodinou - od 23:01 do 4:59 tedy v ČSSR roku 1976 neplatil pro osobní auto žádný obecný limit, něco jako dnes německý Autobahn bylo prostě všude.

Jistě, existovala lokální omezení rychlosti, ale byla racionální, výjimečná a nikoli nesmyslně nízká. Ne zase tak velcí pamětníci si vzpomenou na občasné úpravy na 100 či 110 km/h na silnicích 1. třídy. Považte, 100 nebo 110 km/h v roce 1976, dnes na těch samých místech, kde dnes platí 90 km/h paušálně a místy ještě méně.

Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 3 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 03Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 4 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 04
Vyhláška platná od ledna 1976 zrušila prakticky veškeré obecné rychlostní limity krom toho ve městě v denních hodinách

Někteří se mohou divit, ale bylo to naprosto logické, na rozdíl od současného stavu. Automobily byly stále lepší, rychlost nezabíjela ani tehdy a lidé prostě jezdili s ohledem na to, jak s přihlédnutím k řadě okolností (nepochybně i k možnostem vlastního auta a peněženky, pochopitelně) mohli. Jistě ne všichni, krvavá jatka ale na silnicích přesto nenastala.

Úplně dole přiložené grafy vám ukážou, že navzdory rostoucímu počtu aut i mizícím limitům rychlosti počet nehod a mrtvých při nehodách klesal a nikoho ani náhodou nenapadlo, že by bylo třeba rychlost omezovat kvůli bezpečnosti či excesům některých jedinců. Už tehdy tu byly relativně silné Lady a další auta schopná jezdit i přes 150 km/h asi tak samozřejmě, jako dnešní auta jedou poloviční rychlostí. Žádná krvavá léta pod psa ale zkrátka nenastala, právě naopak - mezi rokem 1971, kdy byl zcela odstraněn limit na dálnici, rokem 1976, kdy byly odstraněny prakticky zcela a 1979, kdy byly poprvé zavedeny, počet mrtvých klesl o třetinu. A to nehovoříme o tom, že počet registrovaných aut za tu dobu stoupl více jak dvojnásobně na skoro 2 miliony kusů.

Rychlostní limity byly náhle zavedeny v polovině roku 1979, a to pro osobní auta na 90 km/h mimo obec a 110 km/h na dálnici a pro autobusy náklaďáky mezi 70 a 90 km/h podle jejich hmotnosti a využití. „Pachatelé dobra” se nám nyní snaží vyprávět, že se tak stalo také kvůli tomu, že počet aut na silnicích rychle rostl, pro řadu z nich rázem nebylo třeba 130 km/h přirozeným maximem nebo že se situace stála neúnosná z bezpečnostního hlediska. Jsou to lži, nesmysly a zbožná přání, tyto faktory nehrály v zavádění limitů žádnou roli a s ohledem na výše zmíněné a níže zdokumentované ani nemohly - počet aut dramaticky rostl, rychlostní limity se rozvolňovaly, počet nehod klesal či stagnoval a počet mrtvých mířil dramaticky dolů na úroveň podobnou té v minulých letech.

Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 5 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 05Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 6 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 06
Rychlostní limity byly skokově zavedeny v polovině roku 1979 a nikdo ani nenaznačoval, že by měly bezpečnostní konotace

Opět ne až tak staří čtenáři si vzpomenou, že jediným důvodem byla ropná krize roku 1979. Když byly limity v polovině roku narychlo zavedeny, nikdo se ani nepokoušel tvrdit, že by důvodem měla být bezpečnost. Šlo tu jen o drahý a nedostatkový benzin a jeho kombinaci s bobtnajícím motorismem: „S ohledem na vysoký stupeň motorizace u nás je to rostoucí potíž se zásobováním ropou,” psalo se tehdy v médiích, v rozhlasu pak pod taktovkou snahy šetřit znělo: „Poslouchejte, víte určitě, do jakých rychlostí se vám vyplatí rozjíždět jednotlivé rychlostní stupně? Nebo jsou pneumatiky vašeho vozidla správně nahuštěné? A co předstih, volnoběh, karburátor, zapalovací svíčky?”

Nikdo ani nezavadil o „Nemyslíš, zaplatíš,” nic takového nebylo na stole. Mělo jít o dočasné opatření, které sníží spotřebu ropy. Stalo se ale podobně dočasným, jako tehdejší přítomnost sovětských vojsk. A chcete důkaz, že o bezpečnost tu nešlo ani trochu? Noční neomezená rychlost ve městech nebyla v roce 1979 touto změnou dotčena, mezi 23. a 5. jste dále mohli jezdit městem kolik chcete. Dávalo by to smysl, kdyby šlo o bezpečnost? Ne, na tu nikdo při konstrukci zákona ani nemyslel a autoři uvažovali racionálně - v noci beztak nikdo „dvě stě v městě” nejezdí a omezovat rychlost kvůli spotřebě paliva právě tehdy a tady nemá smysl. Tak se to nestalo a neomezená noční rychlost ve městě platila až do konce roku 1989.

Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 7 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 07Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 8 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 08Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 9 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 09Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 10 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 10Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 11 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 11Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 12 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 12
František Koudelka ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! mohl v půjčeném Fordu Mustang uhánět před kamerami více než 200 km/h aniž by za to byl pranýřován kýmkoli. A stydět se za to nemuseli ani autoři filmu - rychlost tehdy nebyla omezena

Proto jsme také jako hlavní obrázek tohoto článku použili Ford Mustang v rukou Luďka Soboty coby Františka Koudelky, který uhání českými cestami i rychlostmi přes 200 km/h. A autoři filmu to neměli problém otevřeně zdokumentovat. Někteří se dnes diví, že si to zvlášť tehdy, za komunismu troufli, však dnes už se před kamerou pomalu nesnese ani kouření... Jenže ani komunisty tehdy nenapadlo klást falešné rovnítko mezi rychlost a bezpečnost. A v roce 1974, kdy tento film šel do kin, většina lidí ani netušila, co to obecný rychlostní limit je. Žádný nebyl a nic nenasvědčovalo tomu, že je třeba - o dva roky později padla i většina těch zbývajících.

Nechápejte nás špatně, nevoláme po anarchii, jen je dobré si připomenout, že paušální rychlostní limity v Československu nebyly zavedeny s jakoukoli vazbou na bezpečnost silničního provozu a praxe u nás ani kdekoli jinde nedosvědčila, že by taková vazba existovala. Náš příklad je zřejmý, ten z Německa netřeba připomínat a z posledních let je cenný i ten australský. Tam na některých místech limity neexistovaly, po jejich zavedení nic dobrého nepřinesly a když byly zrušeny, dostavilo se vše, jen ne jatka. Rychlost zkrátka má být paušálně neomezená a pouze lokálně upravená a vymáhána tak, aby na ni lidé brali zvláštní ohled jen tam, kde je to opravdu třeba. Většina délky silnic to není.

Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 13 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 13Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 14 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 14Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 15 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 15
Vývoj počtu nehod, počtu usmrcených a počtu registrovaných aut zavedení rychlostních limitů nijak nenahrával. A naopak ukazuje, že alespoň co do počtu nehod nic dobrého nepřineslo

A ještě jeden argument - po zavedení rychlostního limitu v roce 1979 se počet nehod skokově zvýšil a na úroveň před tímto rokem se už nikdy nevrátil (jistě i kvůli rostoucímu počtu aut, ale ten rostl i dříve, relativně ještě více a nehod stejně nepřibývalo). Známe i tehdejší statistiky s vazbou na typ silnice - na silnicích 2. a 3. tříd, které tehdy byly mizerné a nově zavedený limit na nich neměl reálnou účinnost, počet nehod od druhé poloviny roku 1989 dále klesal. Na silnicích 1. třídy a na dálnicích, kde byli lidé nuceni na něj rázem brát ohled, se podstatně zvýšil, stojí za celým oním meziročním skokem. Opravdu ještě máte pocit, že paušální (sic!) omezení rychlosti řeší to, co je mu přisuzováno?

Před 42 léty ČSSR zrušila veškerá omezení rychlosti. „Německá dálnice” byla všude - 16 - Omezeni rychlosti CSSR 1976 16
Představte si, že by vás dnes při návratu do České republiky vítaly na hranicích takovéto značky. Fikce? V 70tých letech standard a nezpůsobovalo to potíže

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše