Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta

Výrobci jim říkají zero emissions vehicles neboli bezemisní vozy a mluví přitom pochopitelně o elektromobilech. Nissan teď přiznal, že realita je jiná.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta

16.12.2011 | Walter Kraft | 12 příspěvků

Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Výrobci jim říkají zero emissions vehicles neboli bezemisní vozy a mluví přitom pochopitelně o elektromobilech. Nissan teď přiznal, že realita je jiná.

Každému rozumnému člověku musí být jasné, že auto, které svět nezatíží žádnými dodatečnými emisemi toho či onoho škodlivého plynu, nemůže existovat. I kdyby šlo o elektromobil poháněný sluneční energií, minimálně jeho výroba nemohla proběhnout bez určitých energetických vstupů, které mají za následek produkci většího či menšího množství škodlivin.

V tomto případě bychom ale mohli hovořit alespoň o bezemisním provozu, jenže něco jako běžně využitelný elektromobil poháněný sluneční energií je pouhou science fiction. V praxi se jako bezemisní označují všechny elektromobily, které přímo v místě spotřeby energie negenerují žádné škodliviny. Hovoří se přitom hlavně o emisích CO2, dlouholetém automobilovém tématu číslo jedna, které jsou přímo úměrné spotřebě paliva. Pokud tedy elektromobil nespaluje žádné palivo, pak ani negeneruje žádné emise CO2. Pro zastánce tohoto řešení je tím věc jednou pro vždy vyřízena.


Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 1 - nissan_leaf_ev-1_2009_03Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 2 - nissan_leaf_ev-1_2009_01Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 3 - nissan_leaf_ev-1_2009_02

Jenže fakt, že elektromobily v místě svého pohybu nevypouštějí žádné škodliviny neznamená, že jejich generování nemají na svědomí vůbec. Pokud si je před jízdou doma dobijete, musí se elektrická energie z něčeho vyrobit. Jistě může pocházet ze sluneční energie, může být z jaderné elektrárny nebo vodní elektrárny. Ani v těchto případech neplatí, že by energie vznikala bez jakýchkoli emisí (i ony elektrárny se musejí nějak postavit), co je ale podstatné, na celkové produkci elektřiny nemají tyto zdroje největší vliv.

Faktem totiž je, že okolo 70 procent světové produkce elektrické energie pochází z fosilních paliv (hlavně pak z uhlí) a jejich spalování se bez emisí CO2 rozhodně neobejde. Jde o velmi obdobně efektivní proces jako spalování nafty či benzinu přímo v autě (bavme o se účinnosti okolo 40 procent), a při využití tohoto zdroje energie je rozdíl v „ekologičností” konvenčních vozů a elektromobilů pouze v detailech.

Bylo by velmi obtížné spočítat efektivitu celého procesu od vytěžení ropy či uhlí přes jejich zpracování a převoz do elektráren resp. na čerpací stanice a jejich pozdější uplatnění pro pohon auta. Proti ropě hovoří složitější distribuční proces (dostat cisterny k pumpám bude asi složitější než naskládat uhlí k elektrárně), proti uhlí resp. elektřině pak poměrně komplikovaný proces vedoucí z výstupu elektrárny až k samotnému elektromotoru (při každé transformaci se ztrácí okolo 1 procenta energie, při dobíjení okolo 10 %, při přeměně elektrické energie na kinetickou pak podobné množství). Ale ať už bychom došli k jakémukoli závěru, zjistili bychom, že efektivita obou řešení je velmi podobná a lišit se bude maximálně o jednotky procent.

Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 4 - nissan_leaf_ev-1_2009_13Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 5 - nissan_leaf_ev-1_2009_15Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 6 - nissan_leaf_ev-1_2009_16

Přesto jsou nám dnes elektromobily předkládány jako spásonosné řešení, i když pohon valné většiny z nich bude probíhat s velmi podobnou efektivitou jako pohon dnešních aut. A to nehovoříme o jejich omezené praktické využitelnosti a vedlejších ekologických nákladech. Je to na tom něco nového, nebo snad objevného? Jistě ne, tuto tezi v článcích o elektromobilech ve stručnější podobě zmiňujeme pravidelně. Nové je ovšem to, že něco podobného zaznělo z úst vysokého představitele automobilky tak moc se zasazující o rozmach elektromobilů. Hovoříme o Nissanu a Andym Palmerovi, výkonném viceprezidentovi firmy.

Ten sice v nedávném rozhovoru pro Sydney Morning Herald označil zvěsti o tom, že elektromobily produkují více emisí než konvenční auta (říká to třeba Bob Lutz, aktuálně se navrátivší do služeb koncernu General Motors) za nesmysl, přiznal ale, že o bezemisní auto opravdu nejde. Na jednu stranu konstatoval, že lidé hovořící ve výše zmíněném duchu přehlíží náklady spojené s těžbou, zpracováním a převozem fosilních paliv (my ne, jak vidíte - pozn. aut.), dodal ale, že v momentě, kdy by Leaf byl poháněn elektrickou energií vyráběnou čistě spalováním uhlí, bylo by množství jím produkovaných emisí stejné jako u auta hnaného spalovacím motorem. A to je od zástupce Nissanu oficiálně hovořícím jen o „bezemeisních autech” dosti převratné vyjádření.

Palmer tedy v rozhovoru podporuje smysl Leafu jen tím, že ve světě neexistuje země, ve které by se 100 procent elektřiny vyrábělo z uhlí, ropy či plynu. To je sice pravda, zároveň tím ale říká, že v globálním měřítku zatěžuje Leaf svým provozem zemi 70 procenty emisí CO2, kterými by ji zatížil konvenční vůz. To je opravdu jen velmi zjednodušený pohled na věc ctící Palmerovu rétoriku, když zcela pomíjí, že ani oněch zbylých 30 procent elektřiny nevzniká „jen tak”. Přesto jasně říká, že Leaf je bezemisní sotva z třetiny.

Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 7 - nissan_leaf_ev-1_2009_19Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 8 - nissan_leaf_ev-1_2009_20Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 9 - nissan_leaf_ev-1_2009_23

Palmer věc staví tak, že Leaf má smysl používat tam, kde elektřina vzniká z jiných než fosilních paliv. Např. v americké Západní Virginii je 97 procent elektřiny generováno spalováním uhlí, tam s Leafem opravdu ničemu nepomůžete. Naproti tomu třeba ve Francii mají fosilní paliva na svědomí jen 5,7 procenta vyráběné elektřiny, tam už Leaf může být rozumnějším východiskem.

Rozhodně kvitujeme, že jde konečně o rozumnější vyjádření automobilky v záplavě těch, které označují Leaf a jemu podobné za absolutně čistá auta. Není to pravda, jejich celková efektivita zkrátka ve srovnání s dnešními vozy není o tolik větší, i když při samotné přeměně elektrické energie v pohybovou funguje elektrický motor daleko efektivněji než spalovací. Bohužel pro něj, i před tímto procesem nejčastěji stojí nějaký druh spalování fosilního paliva, díky němuž elektřina vzniká a který neprobíhá o mnoho efektivněji než spalování nafty či benzinu v autě.

Doufejme, že se i další zástupci výrobců podobných aut přesunou od skálopevných reklamních prohlášení ke konstruktivnějšímu a racionálnímu pohledu na věc. Rozhodně nepatříme mezi ty, kteří by elektromobily absolutně odmítali. Jsme jen daleci toho akceptovat dnes takřka bezvýhradně ražený pohled, že elektromobil je dokonalým řešením pro každého, a proto je všichni musíme mít co nejdříve. Není tomu tak a nebude tomu tak. Stejně jako v jiných případech je i v tomto nezbytné zvažovat podmínky, v jakých má fungovat, a zkoumat výslednou efektivitu jeho provozu. Vždyť praktické „fungování” zaslepených pohledů jediné pravdy už jsme v minulosti mohli poznat mnohokrát...

Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 10 - nissan_leaf_ev-1_2009_27Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 11 - nissan_leaf_ev-1_2009_07Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 12 - nissan_leaf_ev-1_2009_08Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 13 - nissan_leaf_ev-1_2009_06Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 14 - nissan_leaf_ev-1_2009_10Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 15 - nissan_leaf_ev-1_2009_11Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 16 - nissan_leaf_ev-1_2009_09Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 17 - nissan_leaf_ev-1_2009_12Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 18 - nissan_leaf_ev-1_2009_14Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 19 - nissan_leaf_ev-1_2009_17Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 20 - nissan_leaf_ev-1_2009_21Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 21 - nissan_leaf_ev-1_2009_22Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 22 - nissan_leaf_ev-1_2009_24Nissan přiznal, že elektrický Leaf může produkovat stejně emisí jako dnešní auta - 23 - nissan_leaf_ev-1_2009_18
S Nissanem Leaf je to nahnuté, už není bezemisní...

Zdroj: Sydney Morning Herald

Walter Kraft

Diskuze 12 příspěvků

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.