Kontrolky v autě: co která značí?

S rostoucí složitostí aut přibývá také kontrolek značících potíže s nějakou částí vozu. Znát všechny prakticky nelze, zorientujte se v nich s námi.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Kontrolky v autě: co která značí?

17.1.2015 | Marek Bednář | 17 příspěvků

Kontrolky v autě: co která značí?

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

S rostoucí složitostí aut přibývá také kontrolek značících potíže s nějakou částí vozu. Znát všechny prakticky nelze, zorientujte se v nich s námi.

Signalizace specifických problémů

Obecné varování

Kontrolky v autě: co která značí? - 39 - prehled kontrolek 036Kontrolky v autě: co která značí? - 40 - prehled kontrolek 037

Tato kontrolka se objevuje jen na některých autech, signalizuje problém. Bývá spojena s další kontrolkou, upřesňující problém - třeba i něco tak vážného, jako kriticky nízký tlak oleje v motoru, anebo třeba jen nedovřené dveře. Oranžová varianta této kontrolky může, ale také nemusí, signalizovat méně závažný problém.

Problém s airbagy

Kontrolky v autě: co která značí? - 41 - prehled kontrolek 038Kontrolky v autě: co která značí? - 42 - prehled kontrolek 039Kontrolky v autě: co která značí? - 43 - prehled kontrolek 040

Ukazuje na problém s airbagy. Písmena SRS znamenají Supplemental Restraint System a mohou být uvedena i na volantu či dalších místech, kde jsou airbagy. Může také indikovat, že ve voze některý airbag chybí, například po nehodě, kdy vystřelil a nebyl nahrazen novým. Tato kontrolka by měla po nastartování vždy zhasínat samostatně.

Vypnutý boční airbag

Kontrolky v autě: co která značí? - 44 - prehled kontrolek 041Kontrolky v autě: co která značí? - 45 - prehled kontrolek 042

Indikuje, že boční airbag není v činnosti. Pokud v sedadle sedí normální člověk a tato kontrolka svítí, může to znamenat problém s airbagem nebo se senzorem váhy v sedadle.

Imobilizér je aktivní

Kontrolky v autě: co která značí? - 46 - prehled kontrolek 045Kontrolky v autě: co která značí? - 47 - prehled kontrolek 047

Krátce blikající červená kontrolka, když je vozidlo vypnuté a zamčené, znamená, že je aktivní imobilizér. Také ale nemusí blikat vůbec nebo může být nahrazena červeným kolečkem či červeným světýlkem na horní hraně výplně dveří či pod předním sklem. Pokud svítí, když je ve spínací skříňce správný klíč, indikuje to problém s imobilizérem a vůz nepůjde nastartovat, či po nastartování za pár vteřin motor zhasne.

Problém s pohonným ústrojím

Kontrolky v autě: co která značí? - 48 - prehled kontrolek 048Kontrolky v autě: co která značí? - 49 - prehled kontrolek 049Kontrolky v autě: co která značí? - 50 - prehled kontrolek 052

Kontrolky vlevo mohou znamenat vážnou závadu, a to na převodovce či diferenciálech. Jsou jimi vybavena zejména auta s automatickými či robotizovanými manuálními převodovkami. Pokračování v jízdě může způsobit vážný problém; opravy automatických převodovek jsou velmi náročné a podle toho také patřičně drahé. Oranžová varianta kontrolky bude zpravidla menším problémem, drobnou chybou, kterou může vyřešit i pouhé vypnutí a opětovné zapnutí motoru. Symbol klíče může znamenat obecnější mechanickou závadu.

Problém s elektronickým plynem

Kontrolky v autě: co která značí? - 51 - prehled kontrolek 050Kontrolky v autě: co která značí? - 52 - prehled kontrolek 051Kontrolky v autě: co která značí? - 53 - prehled kontrolek 053Kontrolky v autě: co která značí? - 54 - prehled kontrolek 095

Elektronickým pedálem plynu jsou dnes vybavena snad již všechna auta. A zatímco klasické ocelové lanko vydrží věky, pokud se někde nepřiskřípne nebo nepřetrhne, elektronický plyn mohou stihnout problémy, jako veškerou elektroniku. Proto tu jsou takovéto kontrolky, aby vás o problému informovaly. Pochopitelně je čas na opravu, není vhodné s vozem jezdit. Zelená kontrolka ECT PWR znamená jiný režim elektronického plynu, nikoliv problém.

Problém s převodovkou či spojkou

Kontrolky v autě: co která značí? - 55 - prehled kontrolek 054

Tato těžce rozluštitelná kontrolka se vyskytuje hlavně na supersportech a indikuje závadu na převodovce či spojce, anebo také „pouhé” přehřátí. Mělo by stačit zastavit a počkat; pokud však svítí i u studeného vozu, bude to chtít servis.

Vysoká teplota oleje v automatické převodovce

Kontrolky v autě: co která značí? - 56 - prehled kontrolek 055Kontrolky v autě: co která značí? - 57 - prehled kontrolek 056Kontrolky v autě: co která značí? - 58 - prehled kontrolek 057

Tento symbol se většinou objevuje u velkých pick-up trucků a SUV, vybavených pakety pro tažení těžších přívěsů. Indikuje příliš horký olej v automatické převodovce, což může znamenat její selhání a nutnost nákladné opravy. Je vhodné zastavit a počkat, až olej vychladne.

Problém s posilovačem řízení

Kontrolky v autě: co která značí? - 59 - prehled kontrolek 058

Tato kontrolka není přítomna u všech vozidel, indikuje ale závadu na posilovači řízení. Pokud máte elektronický posilovač, může stačit zastavit, vypnout motor a zase jej zapnout. Pokud nikoliv, asi bude nutná návštěva servisu. Vozidlo pojede, ale otáčení volantem bude ještě těžší, než pokud by posilovač nebyl vůbec na palubě. Pokud je tato kontrolka rozsvícená a od předních kol vycházejí při točení volantem bzučivé zvuky, je v systému nedostatek kapaliny a mělo by stačit ji dolít.

Parkovací brzda

Kontrolky v autě: co která značí? - 60 - prehled kontrolek 059Kontrolky v autě: co která značí? - 61 - prehled kontrolek 060

Kontrolka vpravo ukazuje, že je parkovací brzda zatažena, ať už má formu ruční páky, pedálu či elektronického tlačítka. Kontrolka s klíčem ukazuje na problém s elektronickou parkovací brzdou. Ty jsou dnes v nových autech bohužel čím dál častější.

Nízká hladina brzdové kapaliny

Kontrolky v autě: co která značí? - 62 - prehled kontrolek 061

Tento symbol také není běžný, ale ukazuje na nedostatek brzdové kapaliny v systému. Je vhodné ji dolít, pokud jí nechybí příliš, nebo zajet s vozem do servisu, kde je možno brzdy nechat i odvzdušnit, pokud existuje obava, že se do systému mohl dostat vzduch.

Problém s ABS

Kontrolky v autě: co která značí? - 63 - prehled kontrolek 062Kontrolky v autě: co která značí? - 64 - prehled kontrolek 063Kontrolky v autě: co která značí? - 65 - prehled kontrolek 064Kontrolky v autě: co která značí? - 66 - prehled kontrolek 065Kontrolky v autě: co která značí? - 67 - prehled kontrolek 066

Kontrolka ukazuje závadu na protiblokovacím systému brzd, ABS. Lze pokračovat v jízdě, ale je potřeba myslet na to, že jedete s vozem, který aktuálně nemá ABS a kola se mohou snáze zablokovat při příliš prudkém brzdění. Ve vozech, kde je možno ABS vypnout, se tato kontrolka rozsvítí, když tak učiníte.

Opotřebené brzdové destičky

Kontrolky v autě: co která značí? - 68 - prehled kontrolek 067

Oranžová kontrolka brzdových destiček signalizuje jejich opotřebení na některém z kol a nutnost výměny.

Problém s elektronickým brzdovým systémem

Kontrolky v autě: co která značí? - 69 - prehled kontrolek 068

Pokud mají brzdy i nějaké elektronické ovládání, například automatické brzdění před překážkou v nízkých rychlostech, a svítí tato kontrolka, je tento elektronický systém nefunkční. Brzdy jako takové, ovládané pedálem, ale stále mohou fungovat. Nezaměňujte tuto oranžovou kontrolku s červenou stejného designu, indikující závažnější problém a popsanou na začátku.

Problém s elektronickou parkovací brzdou

Kontrolky v autě: co která značí? - 70 - prehled kontrolek 069Kontrolky v autě: co která značí? - 71 - prehled kontrolek 070

Podobně jako výše, tato světla indikují závadu na elektronické parkovací brzdě, která tak nemusí fungovat správně a nelze se na ni spolehnout.

Potřeba sešlápnout pedál brzdy/spojky

Kontrolky v autě: co která značí? - 72 - prehled kontrolek 071Kontrolky v autě: co která značí? - 73 - prehled kontrolek 072

Tato kontrolka se rozsvítí, když chcete provést něco, k čemu musíte sešlápnout pedál spojky či brzdy. Typicky, pokud chcete u automatické převodovky přeřadit z P (Park) na R (Reverse) či D (Drive), anebo pokud chcete nastartovat klíčem či tlačítkem a vůz vyžaduje sešlápnutí některých pedálů.

Nízký tlak v pneumatikách

Kontrolky v autě: co která značí? - 74 - prehled kontrolek 073Kontrolky v autě: co která značí? - 75 - prehled kontrolek 074Kontrolky v autě: co která značí? - 76 - prehled kontrolek 075

Je-li vůz vybaven hlídačem tlaku v pneumatikách, anglicky Tire Pressure Monitor System, a tlak v jedné z pneumatik poklesne o více než 25 %, kontrolka se rozsvítí. Některé vozy toto doplňují o konkrétní hodnoty pro každé kolo. Tento symbol se objevuje také v zimě, kdy pro nižší teploty vzduchu, zejména v noci, klesá tlak v pneumatikách. Stačí pneumatiky dohustit.

Kontrolka motoru

Kontrolky v autě: co která značí? - 77 - prehled kontrolek 076Kontrolky v autě: co která značí? - 78 - prehled kontrolek 077Kontrolky v autě: co která značí? - 79 - prehled kontrolek 080Kontrolky v autě: co která značí? - 80 - prehled kontrolek 081Kontrolky v autě: co která značí? - 81 - prehled kontrolek 079Kontrolky v autě: co která značí? - 82 - prehled kontrolek 078

Tato kontrolka, zvaná též Check Engine Light nebo Malfunction Indication Light, může indikovat obrovské množství různých malých, velkých i skutečně závažných problémů; v takovém případě bliká. S největší pravděpodobností je závada spojena se sáním, přípravou směsi, spalováním či katalyzací výfukových plynů, může se pod ní skrývat ale i hromada jiných závad na motoru, jako třeba vadné čidlo pozice některé hřídele. Kódy mají formu např. P0171, P0301 apod. Jejich seznam a vysvětlení najdete na internetu. Také ale může být problém třeba jen ve špatně dotaženém víčku hrdla palivové nádrže.

Tato kontrolka znamená, že v systému OBDII, kterým jsou vybavena všechna auta od roku 1996, je uložen kód, který přesněji sdělí závadu. Některá auta umožňují určitým způsobem kódy zobrazit na některém displeji anebo jen blikáním této kontrolky, to umí například Chryslery, resp. vozy Subaru. U většiny aut ale bude potřeba co nejdříve navštívit servis, který má diagnostiku pro značku vašeho auta.

Snížený výkon motoru

Kontrolky v autě: co která značí? - 83 - prehled kontrolek 082

Pokud má vůz nějaký problém, může se přepnout do nouzového režimu, ve kterém motor dává jen tolik výkonu, aby nedošlo k dalšímu poškození již vadných součástek. To signalizuje tato kontrolka. Je tedy nutný servis.

Problém na motoru

Kontrolky v autě: co která značí? - 84 - prehled kontrolek 083

Tato kontrolka funguje v podstatě stejně, jako výše zmíněná kontrolka motoru, jen jinak vypadá.

Problém s lambda-sondou

Kontrolky v autě: co která značí? - 85 - prehled kontrolek 084

Lambda-sondy ve výfukovém systému měří efektivitu spalování a určují, kolik má motor dávkovat paliva apod. Závada na nich znamená vyšší spotřebu paliva a nižší výkon motoru. Problém by se měl co nejdříve opravit. Tato kontrolka je vzácná a většinou jsou problémy s lambda sondami zahrnuty pod výše zmíněnou kontrolku motoru.

Problém s víčkem hrdla palivové nádrže

Kontrolky v autě: co která značí? - 86 - prehled kontrolek 085Kontrolky v autě: co která značí? - 87 - prehled kontrolek 086

Další vzácná kontrolka, která indikuje, že víčko nádrže není správně dotaženo, je poškozeno či zcela chybí. Může také znamenat, že do palivového systému někudy proniká vzduch.

Indikace oznámení

Kontrolky v autě: co která značí? - 88 - prehled kontrolek 087

Pokud je vůz vybaven systémem textových oznámení, tento symbol může indikovat, že máte nějaké nepřečtené. Po přečtení zhasne. Takovéto oznámení může být vážnější problém, upozornění na blížící se potřebu pravidelného servisu, hláška o možné námraze anebo taky jen to, že je vše v pořádku.

Uživatelský manuál

Kontrolky v autě: co která značí? - 89 - prehled kontrolek 088

Tento symbol značí, že je vhodné se podívat do uživatelského manuálu. Bude pravděpodobně spojený s další rozsvícenou kontrolkou či výše zmíněným textovým oznámením.

Problém s katalyzátorem

Kontrolky v autě: co která značí? - 90 - prehled kontrolek 089

Tato kontrolka ukazuje na nefunkční, přehřátý či poškozený katalyzátor. Elektronika může snížit výkon motoru; katalyzátor je důležitá součást výfuku a motor ho se standardním nastavením potřebuje. Bude potřeba navštívit servis. Tato kontrolka je vzácná, většinou se problémy s katalyzátorem, zejména s jeho nedostatečnou efektivitou, skrývají pod výše popsanou kontrolkou motoru.

Nízká hladina chladicí kapaliny

Kontrolky v autě: co která značí? - 91 - prehled kontrolek 090Kontrolky v autě: co která značí? - 92 - prehled kontrolek 091Kontrolky v autě: co která značí? - 93 - prehled kontrolek 092Kontrolky v autě: co která značí? - 94 - prehled kontrolek 094

V chladicím systému je málo náplně, je ji třeba rychle doplnit destilovanou vodou, dostupnou na všech benzinkách. Chladicí kapalina by se ale běžně neměla ztrácet, pokud tedy někudy uniká, je potřeba tento únik utěsnit. Touto kontrolkou jsou vybavena jen některá vozidla, třebaže se může více než hodit.

Potřeba návštěvy servisu

Kontrolky v autě: co která značí? - 95 - prehled kontrolek 096Kontrolky v autě: co která značí? - 96 - prehled kontrolek 097Kontrolky v autě: co která značí? - 97 - prehled kontrolek 098Kontrolky v autě: co která značí? - 98 - prehled kontrolek 099

Tato kontrolka v drtivé většině případů ukazuje na nutnost pravidelné servisní prohlídky, což znamená mimo jiné výměnu oleje a filtru. Může ale ukazovat i na akutnější problém, který vyžaduje návštěvu servisu.

Zanesený vzduchový filtr

Kontrolky v autě: co která značí? - 99 - prehled kontrolek 100

Tato kontrolka indikuje ucpaný či jinak znečištěný vzduchový filtr sání. Zejména pokud se pohybujete v prašném prostředí, může stačit jej vyklepat, v dohledné době ale bude potřeba filtr buď vyčistit, pokud je váš vůz vybaven bavlněným filtrem, či vyměnit za nový, pokud máte filtr papírový. Ten má v sériovém stavu drtivá většina automobilů. Není to zas tak akutní problém, ale pokud motor nesaje správně vzduch, má nižší výkon a vyšší spotřebu paliva.

Kontrolky systémů podpory jízdy

Kontrola trakce

Kontrolky v autě: co která značí? - 100 - prehled kontrolek 101Kontrolky v autě: co která značí? - 101 - prehled kontrolek 102Kontrolky v autě: co která značí? - 102 - prehled kontrolek 103Kontrolky v autě: co která značí? - 103 - prehled kontrolek 104Kontrolky v autě: co která značí? - 104 - prehled kontrolek 105Kontrolky v autě: co která značí? - 105 - prehled kontrolek 106Kontrolky v autě: co která značí? - 106 - prehled kontrolek 107

Svítí či blikají-li tyto kontrolky, pracuje kontrola trakce, jinak též protiprokluzový systém. Může mít označení např. DTC, TCS či ASR. Je vhodné uvolnit tlak na plynový pedál a pracovat s ním citlivěji, dokud nebudete na podkladu, který je přilnavější. V některých vozech stejná oranžová kontrolka bliká, když systém pracuje, a svítí, když jej vypnete tlačítkem či je na něm závada. Jinde je vypnutí či závada signalizována oranžovou kontrolkou s přeškrtnutím či nápisem OFF a když systém pracuje, bliká či svítí jiná, zelená kontrolka.

Stabilizace

Kontrolky v autě: co která značí? - 107 - prehled kontrolek 108Kontrolky v autě: co která značí? - 108 - prehled kontrolek 109Kontrolky v autě: co která značí? - 109 - prehled kontrolek 116Kontrolky v autě: co která značí? - 110 - prehled kontrolek 117Kontrolky v autě: co která značí? - 111 - prehled kontrolek 118Kontrolky v autě: co která značí? - 112 - prehled kontrolek 119Kontrolky v autě: co která značí? - 113 - prehled kontrolek 120Kontrolky v autě: co která značí? - 114 - prehled kontrolek 124Kontrolky v autě: co která značí? - 115 - prehled kontrolek 129

Tato kontrolka má podobnou funkci jako výše zmíněná kontrolka systému kontroly trakce, jen se vztahuje ke stabilizačnímu systému, který dnes najdete na palubě většiny novějších a všech nových aut. A většinou jde také vypnout, což většinou signalizuje oranžová kontrolka. Označení se velmi různí, od standardního ESP přes DSC, ESC, ACS až po IVC či VDC. Kontrolka DSTC Sport indikuje aktivaci sportovního režimu, kdy stabilizace nezasahuje tak horlivě.

Terénní asistenti

Kontrolky v autě: co která značí? - 116 - prehled kontrolek 110Kontrolky v autě: co která značí? - 117 - prehled kontrolek 111Kontrolky v autě: co která značí? - 118 - prehled kontrolek 112Kontrolky v autě: co která značí? - 119 - prehled kontrolek 114Kontrolky v autě: co která značí? - 120 - prehled kontrolek 113

Kontrolky siluety SUV na různém terénu indikují, že je daný systém aktivní, zcela vlevo například systém pro sjezd prudkých kopců. Obyčejné auto na mírném svahu znamená asistenta rozjezdu do kopce, který sám drží brzdy, když se rozjíždíte do prudšího kopce, aby vozidlo necouvlo. Tuto kontrolku však nemá mnoho takto vybavených aut.

Asistent zatáčení

Kontrolky v autě: co která značí? - 121 - prehled kontrolek 115

Indikuje zapnutý systém asistenta zatáčení, který funguje v kombinaci s dalšími terénními pomocníky či třeba uzávěrkami jednotlivých diferenciálů. Funguje jen v nízkých rychlostech a nepatří k častému vybavení aut.

Problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakce

Kontrolky v autě: co která značí? - 122 - prehled kontrolek 124Kontrolky v autě: co která značí? - 123 - prehled kontrolek 125Kontrolky v autě: co která značí? - 124 - prehled kontrolek 126Kontrolky v autě: co která značí? - 125 - prehled kontrolek 127Kontrolky v autě: co která značí? - 126 - prehled kontrolek 128

Je-li vozidlo vybaveno nějakou formou brzdového asistentu, takto může být indikována závada. Anebo také stejně, jako by systém byl vypnutý tlačítkem, viz výše. S vozidlem je možno jezdit, ale opatrněji, či přesněji řečeno tak, jako s vozidlem těmito systémy nevybaveným.

Diskuze 17 příspěvků

Živá témata na fóru

zobrazit vše

Autobazar

zobrazit vše