Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW

TÜV zveřejnilo nové statistiky spolehlivosti opírající se o výsledky technických kontrol. Spolehlivost reflektují, všemu co říkají ale nevěřte.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW

7.12.2012 | Miro Mihálik | 12 příspěvků

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW

/

TÜV zveřejnilo nové statistiky spolehlivosti opírající se o výsledky technických kontrol. Spolehlivost reflektují, všemu co říkají ale nevěřte.

Že nám německé TÜV před koncem roku naservíruje další kvanta statistických dat sestavených z výsledků prohlídek automobilů v její síti stanic technických kontrol, je už skoro stejně jisté, jakože budou Vánoce a zbytek s tím spojený. Technischer Überwachungsverein, tedy česky Technické kontrolní sdružení, nezklamalo ani letos, a přestože jeho poznatky a závěry mají jisté nedostatky, výstup neignorujeme a snažíme se vám jej komentovaným způsobem přiblížit. Výjimku neuděláme ani letos.

Systém, na základě kterého se informace TÜV zpracovávají, je sice notoricky známý, ale povětšinou především pro ty, kteří se tomu věnují intenzivně. Proto nebude od věci, když si těch pár základních pravidel zopakujeme.

V obecné rovině jde zkrátka o to, že ani na auta v Německu se nevztahují žádné výjimky a musí od jistého věku na pravidelné technické prohlídky, kde je zkoumán jejich stav a hodnotí se závady podle stupně závažnosti. Abychom práci „západních“ STK zase nepřeceňovali, ani tamní technici nehledají odpovědi na otázky, proč motor nadmíru žere olej, jak je možné, že se porouchalo elektrické ovládání oken nebo zatéká do kufru a podobně.


Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 1 - TUV Report 2012 ilustracni 01Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 2 - TUV Report 2012 ilustracni 02Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 3 - TUV Report 2012 ilustracni 03

Zaznamenané chyby jednotlivých značek prostě souvisí s technickou způsobilostí k provozu a nikoli s celkovou kvalitou automobilu. Na druhou stranu i tento vymezený okruh zkoumaných závad může mít pro někoho vypovídací hodnotu a jako takový jistě smysl dává, jen je pak nutné při další interpretaci závěrů přemýšlet a nebrat je jako paušální jakost značky.

Důležité je asi také říci, že TÜV přiřazuje výsledky nejen ke konkrétním modelům, ale také přihlíží ke stáří vozů. Ještě donedávna ignorovala počet najetých kilometrů, což byl bezpochyby kardinální nesmysl. Automobilový výrobci navrhují a staví svá auta na určitý počet cyklů - pneumatiky, tlumiče komponenty náprav a další součástky se zničí v závislosti na počtu ujetých kilometrů, a také podle podmínek, ve kterých auto jezdí. Naštěstí v TÜV kritiku uznali a do výsledků nájezdy již promítají, i když netušíme, kde a za jakých podmínek se auta pohybují.

Přesto je výstup přesnější. V Německu je vcelku běžné mít v jedné rodině větší počet aut, což u nás takovým pravidlem není. Především menší vozy jsou pak využívané jen na občasné popojíždění, a to se projevovalo nadstandardně dobrými výsledky i přes jejich vyšší věk. Uváděné kilometry tuto skutečnost odhalují.

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 4 - TUV Report 2012 ilustracni 05Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 5 - TUV Report 2012 ilustracni 11Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 6 - TUV Report 2012 ilustracni 14

Naopak nic se nezměnilo v zařazování automobilů do pěti kategorií podle věku. Máme tu procentuální výskyt závad po třech, pěti, sedmi, devíti a jedenácti letech. Zde je zapotřebí podotknout, že hlavně u nejmladších aut jsou výsledky do značné míry ovlivněny nejen skutečnou spolehlivostí samotného vozu, respektive jeho součástek, ale také kvalitou práce záručních servisů.

Co nám na výstupu TÜV ještě nesedí? Jeden důležitý aspekt by tady byl. Máme sice k dispozici tabulky nejčastějších závad podle věku, nejsou však aplikovatelné na konkrétní modely, protože k nim máme jen obecný procentuální výskyt nějaké chyby. Nemusí to být důležité, ale také může. Jedna rozbitá přední náprava Corolly bude vždycky dražší, než dvacet vypálených žárovek ve Fiatu Punto, přestože se to v žebříčku spolehlivosti ukáže jinak. Tím chceme říci především to, že každý podobný výstup je nutné brát s rezervou, jakákoli statistická data jsou interpretovatelná na milion způsobů.

Šrotovné statistiku nevylepšilo

Pokud půjdeme ve zhodnocení výsledků podle tradičního schématu, musíme se nejdříve zastavit u „průměrného kilometrického proběhu“. Už loni jsme konstatovali, že Němci jezdí o něco méně a i letos by se dalo říci, že se historie opět opakuje. Hned u této položky však máme jedno velké „ale“.

Letos se ve výsledcích poprvé promítá tzv. šrotovné. Kromě samotné zvrácenosti myšlenky dotování nákupu nových aut jen pro vybranou část motoristů, ale financovanou všemi daňovými poplatníky, je také vidět, že to mělo vliv i na čísla TÜV, a to hned u nájezdu. Třeba pětiletá auta najezdila o dva tisíce kilometrů více, což může (i nemusí) být dáno tím, že Němci prostě šetřili a nákup nového vozu o kus oddálili. Auta sedmi až jedenáctiletá vykazují naprosto identické kilometry, naopak zánovní do tří let měla na tachometru v průměru 47 a nikoli 50 tisíc, jako tomu bylo v roce 2011. Jak je to možné? Můžete říci, že nová auta jezdí méně, což by vzhledem ke stoupajícím cenám benzínu a mizernému hospodařením EU nebylo zase překvapivé. Jenže ono to může být i trochu jinak.

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 7 - TUV 2013 06
Průměrný počet najetých kilometrů u nových aut poklesl, mělo na to vliv šrotovné? Patrně ano. Nenechte se prosím zmást označením let v tabulkách TÜV - report pro rok 2013 reflektuje data z letoška, report pro rok 2012 pak z loňska, jak správně uvádíme v článku

Šrotovné způsobilo, že se po třech letech dostavilo na kontrolu spoustu dotovaných automobilů, přičemž nesmíme zapomínat, že příspěvek bylo možné čerpat pouze na levnější, tudíž i menší vozy. O těch jsme si už řekli, že v rodinách nejsou „alfa dopravním prostředkem“, a proto je menší průměrný počet kilometrů vcelku logický.

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 8 - TUV 2013 01
Nárůst počtu kontrolovaných aut o 300 tisíc jde opět na vrub šrotovnému; procenta závad se změnila

Stejně logicky se teď můžou mnozí ptát, jestli zvýšený příliv nových malých automobilů (počet kontrol se zvedl ze 7,78 na 8,11 milionu) vylepšil procentuální kvóty závad nebo čísla obecně. Odpověď je poměrně zajímavá. Výskyt závažných chyb se meziročně zvýšil. Konkrétně z 19,7 na rovných 20 procent. Zároveň ale platí, že lehčích závad bylo méně a stoupl i počet kontrolovaných strojů bez jakýchkoli poruch. Opět zde platí, že bychom to mohli vyložit různě. Třeba tak, že malá auta jsou méně kvalitní a tím pádem statistiku zhoršila, což je zčásti pravda - podle TÜV „právě u debutantů vzrostla kvóta závad z 5,1 na 6,1 procenta“. Jenže pravdou také je, že se mohly projevit i skryté konstrukční nedostatky starších vozidel, a proto bylo zaznamenáno jednak více bezchybných kontrol a zároveň stouply vážné poruchy. Bez přesnějších čísel se zkrátka vpřed nepohneme.

TÜV opět monitorovalo také to, co se na zkoumaných automobilech jednotlivých ročníků porouchává nejčastěji. Dáváme přitom do pozornosti, že se zde nehledají všechny závady či kvalitativní nedostatky, ale jen ty důležité pro provoz. Kromě toho je asi důležité brát zřetel také fakt, že Němci mají ve zvyku navštěvovat značkové servisy po skončení záruky nezanedbatelně častěji, než je tomu u nás, takže se tímto můžeme podívat také na kvalitu práce jejich zaměstnanců (otázkou samozřejmě je, jestli a jak významný vliv má na výběr neznačkového servisu cena auta a tím pádem i finanční možnosti majitele).

Stejně jako po minulé roky, drtivým způsobem vede osvětlení, následované s odstupem problémy s přední nebo zadní nápravou. Druhá ze zmiňovaných závad zanedbatelná zřejmě nebude, v případě osvětlení jde spíše o slovo do pranice, jak jsou Němci zdatní ve vyměňování vypálených žárovek.

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 9 - TUV 2013 07
Nejčastější závady u vozů starých maximálně 3 roky

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 10 - TUV 2013 08
Nejčastější závady u vozů starých maximálně 5 let

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 11 - TUV 2013 09
Nejčastější závady u vozů starých maximálně 7 let

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 12 - TUV 2013 10
Nejčastější závady u vozů starých maximálně 9 let

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 13 - TUV 2013 11
Nejčastější závady u vozů starých maximálně 11 let

Absolutním vítězem je Polo, Toyota se propadla

Ve Volkswagenu budou nepochybně pyšní. Pouze 2,2 procenta modelů Polo mělo nějakou podstatnou závodu. Pokud vás ale prodejce bude chtít tímto ohromit, nezapomeňte na to, že se jednalo o tříletá auta při první kontrole, která měla na tachometru najeto v průměru jen 32 tisíc kilometrů. Jinak řečeno vozidla, která denně nenajela více než 30 km.

Podobně je na tom i druhý vůz v pořadí, tříletá Mazda 3 - 2,7 procenta a 38 tisíc km. Pokud TÜV přikládáte váhu, pak je asi zajímavější výsledek z bronzové příčky tříletých aut. Umístilo se tam Audi Q5 s 2,8 % závad, ale průměrným nájezdem 61 tisíc kilometrů. Pokud v něm někdo z vás bude vidět skutečného vítěze, nebudeme s vámi nesouhlasit.

Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 14 - volkswagen polo 5 predstaveni 04Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 15 - Mazda 3 TUV 2013Nejspolehlivější auta dle TÜV Report 2013: Toyotu sesazuje VW - 16 - Audi Q5 TUV
Takto vypadá trojice absolutně nejspolehlivějších aut podle TÜV Report 2013

Jinak letos starší auta ty nová nijak neohrozila. Loni překvapil čtyř až pětiletý Volkswagen Phaeton, který se umístil na druhém místě, letos jsou modely hezky seřazené podle věku téměř bez výjimek - ty se objevují až v kategorii „devítiletých“.

Jak dopadly Toyoty a další auta ze Země vycházejícího slunce? Nejrozumnější bude, když se podíváte do tabulek. Pravdou je, že největší japonský koncern vyklidil pozice automobilce VW, v první desítce ale přesto má čtyři modely.

Pojďme se také podrobněji podívat na jednotlivé věkové kategorie.

Diskuze 12 příspěvků

Živá témata na fóru

zobrazit vše

Autobazar

zobrazit vše