Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí

Nezaplatíš, nepojedeš, to je nové motto dopravní policie. Při jeho naplňování porušuje zákon, vedení „dopravky” si s tím ale hlavu nedělá.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí

5.2.2013 | Walter Kraft | 7 příspěvků

Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Nezaplatíš, nepojedeš, to je nové motto dopravní policie. Při jeho naplňování porušuje zákon, vedení „dopravky” si s tím ale hlavu nedělá.

Před pár léty byl do zákona o provozu na pozemních komunikacích včleněn paragraf, který dává policistům možnost vybrat od řidiče podezřelého ze spáchání dopravního přestupku takzvanou kauci. Přesné znění zákona najdete na konci tohoto článku, ve zkratce ale můžeme říci, že policista může k tomuto kroku přikročit pouze v případě, že existuje důvodné podezření, že se podezřelý bude vyhýbat přestupkovému řízení. Výše kauce pak nesmí překonat maximální finanční pokutu hrozící za spáchání skutku, který je řidiči kladen za vinu.

Nemusíme ani pátrat v dobových análech, abychom zjistili motivaci zákonodárce. Ten se, inspirován nejspíše obdobným institutem platným v některých jiných zemích, snažil zabránit faktické nepotrestatelnosti zahraničních řidičů, kteří se na české území vydávají pouze nahodile. Nechceme klesat k jakékoli paušalizaci, někteří ale zkrátka nejsou schopni dojít svým vlastním rozumem k posouzení toho, co je odpovědné a co nikoli, a při možnosti vyhnout se trestu za nezodpovědné jednání se jej na silnicích dopouštějí. Pokud při něm byli přistiženi a před policií jej rozporovali, bylo obtížné je jakkoli potrestat. Kauce pak umožnila přistoupit alespoň k finančnímu postihu, pokud se dotyčný dalšímu řešení věci vyhýbal.

V zákoně pochopitelně nemůže být taxativně vymezeno, v jakých případech může být kauce vybrána, natož aby v něm bylo napsáno, že se týká pouze řidičů ze zahraničí. Zákon je definován obecně, troufnu si říci i rozumně a velmi podobně jako v Německu. Sám jsem tam byl svého času nařčen z protiprávního jednání v silničním provozu a s tím, co mi bylo kladeno za vinu, jsem nesouhlasil. Policisté ode mne vybrali kauci ve výši 400 Eur, případ byl projednán v mé nepřítomnosti soudem během několika měsíců a částka mi byla vrácena na předem uvedený účet. Nebyl jsem (asi nikdo by nebyl...) zrovna šťastný z toho, že jsem německému státu nedobrovolně poskytl podobnou bezúročnou půjčku, jednání policie ale lze pochopit. Člověk, který se vás při zapisování vašich iniciále ptá, jestli je Česká republika v Evropské unii (pravda, tehdy tam byla jen pár let...), asi skutečně nevěří tomu, že se za pár týdnů dostavíte k projednávání celé věci u soudu. Důvodné podezření, že se na dané místo jen tak nevrátím, existovalo, kauce byla přijata a později v plné výši vrácena.


Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 1 - Bodovy system - policie 04Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 2 - Bodovy system - policie 02Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 3 - EU pravidla policie
Také u nás mohou už pár let policisté po řidičích podezřelých ze spáchání dopravního přestupku žádat tzv. kauci. Mohou tak ale činit jen v jediném případě - když existuje důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení

Kdyby čeští policisté postupovali takto, těžko jim někdo bude něco vyčítat. Pondělní reportáž České televize ale upozornila hned na dva případy, kdy se policisté kauce dožadovali po českých řidičích poté, co jen chtěli přestupek projednat ve správním řízení. Na takovém požadavku přitom není nic špatného a pouhé využití této zcela legitimní možnosti se bránit třeba před chybou policie nemůže být pro policistu důvodem předpokládat, že se dotyčný chce vyhýbat přestupkovému řízení. Důvodné podezření nemůže být: „Zdál se mi divný, navíc byl tetovaný a jel v BMW,” musí jít o relevantní faktický důvod, třeba když policistovi ve vlastní neprozřetelnosti řeknete, že v České republice nežijete a jen do ní zajíždíte. Nijak jinak než důvodným podezřením z vyhýbání se dalšímu řízení policie uložení kauce ze zákona zdůvodnit nemůže.

Policista má navíc zákonnou povinnost ony důvody uvést přímo v potvrzení o převzetí kauce, jehož kopii dostane i podezřelý. Je to logické - policista musí důvody znát hned při vybrání finanční částky a musejí být později obhajitelné. Jinak by totiž mohl až dlouho po jejím vybrání např. zjistit, že si dotyčný nepřevzal jedno předvolání policie nebo správního úřadu před 10 léty a to by mohlo být vnímáno jako relevantní důvod. Musí zkrátka pracovat s informacemi, které má v danou chvíli k dispozici a těmi může být, pokud podezřelý není „známá firma” a trvale žije v České republice, prakticky opravdu jen to, co řidič sám řekne.

V obou případech zmiňovaných Českou televizí je po mém soudu zřejmé, že jednání policie je ničím nepodložené a účelové resp. formálně nesprávné. V prvním si dotyčný nahrál rozhovor s policistou (mimochodem jde o člověka z téhož oddělení a případ ze stejné silnice, na které policie ohrožuje ostatní divokými manévry při měření) na mobilní telefon - opakovaně mu řekl, že má trvalé bydliště v České republice a že žije v České republice. Výslovně odmítl, že by se chtěl řešení věci vyhýbat, že by nechtěl pokutu zaplatit a pouze si přál její projednání ve správním řízení. Policista nebyl schopen konstatovat jediný relevantní důvod krom „mám důvodné podezření”. Na řidiče pak evidentně vyvíjel nátlak tím, že buď kauci zaplatí, nebo nebude moci pokračovat v jízdě - ten nakonec podlehl a přijal raději pokutu ve výši 2 500 Kč.

Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 4 - Veseli nad Luznici otaceni policie 04Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 5 - Veseli nad Luznici otaceni policie 06Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 6 - Veseli nad Luznici otaceni policie 08
Divoké manévry nejsou jediná zvěrstva, která jihočeští policisté na silnici z Českých Budějovic do Veselí nad Lužnicí provádějí

V druhém případě pak kauce (v obou případech policie žádala 5 000 Kč) skutečně zaplacena byla, policista ale v potvrzení o převzetí neuvedl žádný důvod. Tím porušil § 125a, odst. (3) zákona č. 361/2000 Sb., kde se výslovně tvrdí, že „V písemném potvrzení musí být uveden důvod uložení kauce.” Je jasné, že takové udělení kauce bude pro formální nesprávnost správním orgánem smeteno ze stolu, je ale ještě jasnější, proč policista žádný důvod neuvedl - protože žádný neměl a v tomto případě, promiňte mi to slovo, jen buzeroval. Zkrátka evidentně zneužíval možnosti určené pro úplně jiný účel, aby řidiče zastrašil, donutil jej zaplatit pokutu na místě a případ nemusel dále řešit.

Že to policisté dělají, nezaskočí. Nějaké formy nátlaku někteří z nich využívali vždy a to ne jen ti státní. Však kolikrát vám městský strážník řekne, že vám botičku z auta nesundá, dokud případ nebude vyřešen, i když vy jste přišli k vám svěřenému autu a vůbec netušíte, kdo a co s ním v minulosti prováděl, ani v souvislosti s jeho provozem nemáte žádnou odpovědnost. Tohle je ze strany policie pochopitelně hloupé a snadno rozporovatelné, pokud se ale policistům dostane do rukou něco tak vágního jako „důvodné podezření”, jsou rázem na koni. Profesionalita a osobní čest u některých nehraje žádnou roli a s klidným svědomím zneužívají podobné možnosti, aby dosáhli svého cíle.

Je to problém, jako mnohem palčivější potíž ale vnímám neschopnost či spíše neochotu jejich přímých nadřízených takové jednání eliminovat. V dané reportáži byl tázán šéf dopravní policie Leoš Tržil, který už proslul tím, že se za policisty postaví, ať udělají jakoukoli pitomost. A ani tentokrát nezklamal.

Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 7 - Leos Trzil vs neoduvodnena kauce 01
Leoš Tržil v reakci na případ jasného porušení zákona ze strany svého podřízeného jen krčí rameny

Jeho obecná odpověď v tom duchu, že důvodné podezření „vychází z projednávání i ze samotného jednání přestupce” je sice správná a vtipně se vyhýbá hodnocení konkrétního případu na základě beztak neprůkaznému záznamu z mobilního telefonu, pouhé pokrčení rameny a odkázání se na projednávání u správního orgánu v případě, kdy policista evidentně porušil zákon, je nepochopitelné a nepřípustné. V takovém případě jako občan očekávám dovolání se spravedlnosti ne až u správního orgánu nebo soudu, ale prostý manažerský zásah nadřízeného, který policistu jednajícího v rozporu se zákonem (navíc se zjevnými úmysly) potrestá tak, aby se podobného jednání znovu nedopustil. Že se to opakovaně neděje, je pro mě zklamáním.

Pokud na tomto místě očekáváte nějaký jednoduchý návod, jak se podobným potížím vyhnout, jak na policisty vyzrát, je mi líto, žádný takový není. Policista má zkrátka možnost na základě důvodného podezření kauci požadovat a pokud si to umane, pravděpodobně ho nepřesvědčíte, aby si to rozmyslel. Pomineme-li možnost ho uplatit, čímž byste se snížili na jeho úroveň, existují jen dva, ne zcela příjemné postupy.

První možností je mít při sobě patřičnou hotovost, kterou budete moci policistovi jako kauci předat a později se proti jeho postupu bránit před (doufejme) nezávislými orgány. Třeba budete mít „štěstí” a policista neuvede do potvrzení o převzetí kauce žádný důvod, nebo uvede nějaký snadno rozporovatelný. Pak vám bude kauce rychle vrácena zpátky bez ohledu na to, jak bude vyřešen samotný přestupek.

Druhou možností je hrát hru druhé strany a vyvinout na policistu psychický nátlak. Můžete říci, že kauci nezaplatíte, policista vám bude muset znemožnit další jízdu zabavením vozidla a vy si zajistíte si přistavení obdobného vozu z půjčovny. Vzniklou škodu pak budete vymáhat na Policii České republiky a policistu to může stát až 4,5násobek jeho platu. Současně je možné avizovat oznámení jeho jednání Generální inspekci bezpečnostních sborů. Jestli to k něčemu povede, nelze garantovat, pokud ale policista není ješitný až za hrob, může svůj zjevně chybný postup pod nátlakem přehodnotit.

Jsem na každý pád smutný z toho, že se při jednání s policisty stále setkáváme s případy podobné neprofesionality, které je nutné řešit pozdějšími projednáváním u jiných instancí. Soudnost chybí nejen řadovým policistům, ale i jejich nadřízeným, kteří si profesionálně vystupující sbor ani nepřejí vytvořit - proč nebyl potrestán policista, který při vybírání kauce porušil zákon a zítra to může udělat znovu? A jsem si jist, že mu jeho jednání nebude nikterak vyčteno ani poté, co jej za nesprávné označí správní orgán. A on to bude dělat znovu a znovu a to ani nevíme o případech, kdy řidič jeho nátlaku podlehne a raději zaplatí pár tisíc na místě. Pravděpodobně to bude drtivá většina - větší hotovost u sebe vozí málokdo a na „hru na drsňáka” bude mít čas i odvahu ještě o poznání menší množství řidičů. Nedivím se, že mnozí podléhají skepsi - tohle se z pohledu občana nedá nazvat jinak než beznadějí...

Dopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 8 - 360_resizeDopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 9 - 245_resizeDopravní policie zneužívá výběr kauce, Leoši Tržilovi to nevadí - 10 - 075_resize
Leoš Tržil je na svůj sbor hrdý, někdy až příliš. Trocha sebereflexe ve vlastních řadách by neuškodila

Zdroj: Česká televize, Foto: Autoforum, repro ČT


§ 125a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

(1) Policista je oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, kauci od 5 000 Kč do 50 000 Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek. Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva.

(2) Složení kauce je zárukou, že se řidič uvedený v odstavci 1 dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

(3) Při výběru kauce policista poučí řidiče o důsledku vybrání kauce a podmínkách jejího vracení a vystaví písemné potvrzení o převzetí kauce. V písemném potvrzení musí být uveden důvod uložení kauce. Písemné potvrzení se vystavuje ve třech vyhotoveních.

(4) Jedno vyhotovení potvrzení o převzetí kauce vydá policista řidiči, jedno vyhotovení ponechá pro evidenční účely policie a jedno vyhotovení předá spolu s vybranou kaucí nejpozději následující pracovní den obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu byla kauce vybrána. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží kauci do úschovy.

(5) Kauce se řidiči vrátí v plné výši, nebyl-li v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání. V opačném případě se kauce započte na zaplacení uložené pokuty. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce za přestupek. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty.

(6) Kauce propadne, jestliže nelze
a) řízení ukončit rozhodnutím ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích proto, že podezřelý z přestupku je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný,
b) rozhodnutí ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích doručit pachateli z důvodů uvedených v písmenu a).

(7) Propadlá kauce je příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad vedl řízení o přestupku.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor potvrzení o převzetí kauce.

Walter Kraft

Diskuze 7 příspěvků

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.