Doba neomezené rychlosti na německých dálnicích se asi neodvratně chýlí ke konci

Popravdě řečeno je skoro zázrak, že neomezená rychlost na dálnicích v SRN platí i nyní. Že by mohla přežít déle než pár dalších let, je ale stále méně a méně pravděpodobné.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Doba neomezené rychlosti na německých dálnicích se asi neodvratně chýlí ke konci

20.1.2019 | Petr Miler

Doba neomezené rychlosti na německých dálnicích se asi neodvratně chýlí ke konci

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Popravdě řečeno je skoro zázrak, že neomezená rychlost na dálnicích v SRN platí i nyní. Že by mohla přežít déle než pár dalších let, je ale stále méně a méně pravděpodobné.

Byla to jen otázka času. Nakonec je k nevíře, že v Evropě, kterou tak jako nikdy dříve svazuje všeobjímající snaha o bezpečnost všech a všude za jakoukoli cenu, existuje země se silnicemi, na kterých neplatí žádné rychlostní limity. Mluvíme samozřejmě o dálnicích v Německu, které z většiny stále nesvazuje ani náznak rychlostního omezení.

Již roky slýcháme, že rychlost zabíjí a její snížení třeba jen o 10 km/h zachrání desítky, stovky, ne-li tisíce lidských životů. Německé dálnice jsou vedle toho báječným důkazem nesmyslnosti podobných tvrzení a neoddiskutovatelným projevem vágní spojitosti mezi nejvyšší povolenou rychlostí a počtem dopravních nehod.

Takové výjimky se ale samozřejmě nehodí do krámu těm, kteří hlásají opak. Je vždy nepříjemné, když vám vaše vybájená prohlášení podrývá praktická zkušenost svědčící o jejich nepravdivosti. Co s tím? Stačí podobné excesy odstranit a nezměněná tvrzení rázem získají na pravdivosti. Co bylo, to bylo, dnes je přece všechno jinak a to vyžaduje nový přístup. Silnice sice před pár desítkami let nepřipomínaly jatka, když nebyla paušálně omezená rychlost skoro nikde a nijak, kdybychom ale něco podobného zavedli dnes? To je přece nemožné, to byla jiná doba, dnes by jatka jistě nastala.

Stačí tedy jednou jedinkrát překročit pomyslný Rubikon a cesta zpět se navždy uzavře. Není žádná šance, že by evropské okresky někdy znovu potkaly neomezené rychlosti a stejně tomu tak bude v případě německých dálnic, jakmile na nich jednou nějaký rychlostní limit bude zaveden. Právě k tomu se nyní schyluje a jde to i bez „bezpečnostní ideologie”.

Ta nakonec u Němců roky selhávala. O našich západních sousedech si můžete myslet co chcete, ale nejsou tak hloupí, aby uvěřili, že s jedněmi z nejbezpečnějších dálnic v Evropě je třeba něco dělat, aby byly ještě bezpečnější. „Naštěstí” tu máme alternativní ideologii, která využívá jiné hrozby. Jde o všemožné „zelené” myšlenky a na ty už Němci slyší o poznání více, nakonec dění kolem zákazů z poslední doby je toho nejlepším důkazem.

Myšlenku omezení maximální povolené rychlosti na „Autobahnech” nyní razí německá „Národní platforma pro budoucí mobilitu”, vládní výbor odpovědný za řadu opatření, která mají vést k naplnění cílů Evropské unie v případě snižování emisí škodlivin. Německo je s jejich plněním pozadu, za což mu hrozí vysoké sankce. A aby se jim vyhnulo, je tu onen výrob, která má nasměrovat vývoj kýženým směrem.

Za největší problém jsou označovány emise pramenící z německé dopravy. Nevíme, jak se toho kdo dopočítal, podle statistiky EU ale tyto emise od roku 1990 v Německu neklesly ani o píď. Pomoci zvrátit tento nežádoucí stav mají rozličná opatření zahrnující mimo jiné kvóty na rozšíření elektromobilů či zvýšení silniční daně, zásadním návrhem je ale zavedení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích.

Výbor na finálních návrzích stále pracuje, podle informací agentury Reuters má ale do března přijít s novým zákonem na ochranu ovzduší, který bude zahrnovat i 130 km/h coby limit rychlosti na Autobahnech. Předem počítá s tím, že některé návrhy nebudou populární, to ale neznamená, že nebude usilovat o jejich zavedení: „Ne každý instrument bude přijat pozitivně. Bude vyžadovat politickou obratnost, diplomatické schopnosti a vytrvalost k dosažení cílů v oblasti změny klimatu,” praví záměr výboru.

Pochopitelně, sebevážněji míněná iniciativa tímto směrem neznamená, že skutečně dojde k reálné změně. S ohledem na výše zmíněné ale předpokládáme, že je skutečně jen otázkou času a „správné” konstelace okolností, než jednou návrh na zavedení omezené rychlosti projde a už nikdy nebude vzat zpět, bez ohledu na dopady.

Nakonec, i u nás jsme měli neomezenou rychlost a vedla k postupnému snížení počtu nehod i jejich obětí, navzdory intenzivně houstnoucí dopravě. A zavedení limitu přineslo opak. Politici, policisté i všemožní samozvaní dopravní experti vám dnes přesto budou s vážnou tváří tvrdit, jak je právě vymáhání dekády nezměněných rychlostních limitů zásadní pro bezpečnost. Že tohle jednou někdo začne tvrdit v Německu - třebaže případný motiv k zavedení rychlostních omezení bude úplně jiný - je více než pravděpodobné...


Doba neomezené rychlosti na německých dálnicích se asi neodvratně chýlí ke konci - 1 - Autobahn 02Doba neomezené rychlosti na německých dálnicích se asi neodvratně chýlí ke konci - 2 - Autobahn 03Doba neomezené rychlosti na německých dálnicích se asi neodvratně chýlí ke konci - 3 - DUH pozaduje 120 kmh 01
Na německých dálnicích platí limity už dnes, ale jsou jen místní a týkají se asi třetiny dálniční sítě. Jinde mohou řidiči volit rychlost jízdy dle vlastního uvážení

Zdroj: Reuters

Petr Miler

Živá témata na fóru

zobrazit vše