VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km

Cílem EU pro rok 2020 je průměrná normovaná spotřeba odpovídající emisím CO2 ve výši 95 g/km. Cíl VW? 95 gramů CO2 na kilometr do roku 2020.
  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km

5.5.2013 | Petr Miler | Přidat příspěvek

VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km

/

Foto: Archiv Autoforum.cz

Cílem EU pro rok 2020 je průměrná normovaná spotřeba odpovídající emisím CO2 ve výši 95 g/km. Cíl VW? 95 gramů CO2 na kilometr do roku 2020.

Minulý týden jsme vás informovali o novém „spotřebovém cíli” EU pro rok 2025, který automobilky zaváže ke snížení apetitu jejich aut pod hranici přibližně 2,7 litru paliva na 100 km. Tento záměr ještě může být přehodnocen, dávno známým je ale limit pro rok 2020, který byl optikou emisí CO2 stanoven na 95 g/km, což odpovídá průměrné spotřebě cca 3,96 litru benzinu a 3,56 litru nafty na 100 km. Tohoto cíle musí dosáhnout každá automobilky v průměru za celé své portfolio, jinak bude platit, a to velmi tvrdě - pokuta 95 Eur za gram CO2 nad limit za jedno prodané auto má být nadále platná. Řečí čísel: pokud výrobce třeba s milionovým evropským odbytem, bude v roce 2020 evidovat průměr emisí CO2 těchto prodaných aut ve výši 100 g/km, bude muset do bezedné eurokasy odvést za svou produkci přesně 475 000 000 Eur, tedy asi 12 110 000 000 Kč.

Dost velká čísla, co říkáte? To už je dost peněz i pro velké firmy s ročními zisky v řádu miliard Eur a je třeba jedním dechem dodat, že aktuálně jsou výrobci rádi, když v podobné míře přesahují 130gramovou hranici platnou od letošního roku. Jak za dalších sedm let sníží emise CO2 o dalších 35 a více gramů (to je ekvivalent snížení spotřeby paliva o skoro 1,5 litru paliva na 100 km neboli téměř 30 procent oproti současnému limitu - nikoli realitě) nás docela zajímá. Volkswagen ale předem ví, že to dokáže, i když loňský rok uzavřel s průměrem emisí 134 g CO2/km.

Avizoval to ve své „Sustainability Report” za rok 2012, což se do češtiny obvykle překládá jako „zpráva o udržitelném rozvoji”. V tomto kontextu dávají slova VW smysl, neboť bez vejití se do norem EU nelze na trzích Unie dost dobře existovat, na druhou stranu bychom ale od výrobců čekali trochu jiný přístup než prostou akceptaci takových cílů. Už několikrát se totiž ukázaly jako zcela nereálné a jejich dosažení vylhané. EU se navíc v této záležitosti aktuálně projevuje jako dost nevěrohodný partner.

Sice příliš nepochybujeme, že VW tohoto cíle dosáhne, ale jen na papíře, tedy pouhým napasováním aut do potřeb aktuálně platných norem. Jsme si zatraceně jistí, že reálná spotřeba aut nemůže za 7 let reálně klesnout o další třetinu, když za posledních 10 let měla papírově klesnout o 21 procent z mnohem vyšších čísel a ve skutečnosti beztak neklesla v míře, jakou automobilky uvádějí. Ostatně EU si nedávno sama nasypala popel na hlavu (vydala to za lež výrobců, jak drzé...), když skrze studii, kterou si nechala vypracovat, konstatovala, že třetinu z tohoto poklesu má na svědomí jen umělé uzpůsobování aut potřebám normovaných testů. A to bychom řekli, že to je velký optimismus, podle nás připadá na umělé přizpůsobování aut normám ještě větší část údajného poklesu spotřeby.

Dalším přizpůsobováním aut normám tedy nastíněného cíle dosáhnout jistě půjde a VW by s EU mohl tuto hru hrát nadále, jenže EU mění pravidla za pochodu. S ohledem na zmíněnou studii totiž oznámila, že změní metodiku měření, čímž se papírová spotřeba zvýší, limit CO2 pro rok 2020 ale zůstane zachován. Volkswagen na to pak jen řekne: „Ano, to půjde?” To se nám zdá poněkud nešťastné.

Může se vám zdát zvláštní, že na jednu stranu chápeme automobilky, když se nastaveným pravidlům snaží vyhovět i za cenu opatření nepřinášejících reálný přínos pro zákazníka, na druhou stranu je pak kritizujeme, když v tom hodlají pokračovat. Ale to je právě ono, minulost už nikdo nezmění, budoucnost se změnit dá. Někdo to musí zastavit a pokud zde mají existovat podobné limity (podle nás nemají, ale to je ještě jiný pohled na věc), pak realistické a postavené na metodice měření, která alespoň nějak reflektuje skutečné zacházení s vozem ze strany konkrétního zákazníka. Ani jedno se dnes neděje - vidina průměrné spotřeby pod 4 litry pro všechna auta na trhu během sedmi let je naprosto nesmyslná a bude to zase jen metodika nereálně zvráceně protěžující všechny start/stopy, plug-in-hybridy a další podobná „řešení”, která umožní takového cíle dosáhnout. Zákazníci z toho profitovat nebudou, ti si celý „vývoj pro normy” jen zaplatí.

Pokud nikdo v EU nemá dost zdravého rozumu, aby tomu učinil přítrž, měly by to být automobilky, které se o to alespoň pokusí, které o tom alespoň začnou mluvit. Však sám Volkswagen vstupuje na tenký led, když hodlá v této hře pokračovat - snadno se může stát, že nějaký Barroso II v roce 2022 prostě změní metodiku, která průměrnou papírovou spotřebu aut od VW zvedne o 2 litry paliva na 100 km. Automobilka s tím v danou chvíli neudělá nic (však je to jako dnes - limity jsou dávno nastavené, změní se jen metodika měření směrem k reálnější, proti tomu přece nikdo nemůže nic namítat...), pokuty z této změny plynoucí ale mohou snadno dostanou do problémů i takový gigant. Natož pak menší konkurenty.

Volkswagen ale přesto nový limit přijímá za svůj a se všemi dobře známými riziky jej chce virtuálně dosáhnout. Je na čase ptát se, proč...


VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km - 1 - VW XL1 zive 01VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km - 2 - VW XL1 zive 02VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km - 3 - VW XL1 zive 03VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km - 4 - VW XL1 zive 04VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km - 5 - VW XL1 zive 05VW drží basu s EU: průměrnou spotřebu aut sníží do roku 2020 pod 4 l/100 km - 6 - VW XL1 zive 06
VW má auta, která umí jezdit i reálně za pár litrů paliva na 100 km (třebaže se na papíře tváří ještě optimističtěji), jeho produkci v roce 2020 ale definovat určitě nebudou

Zdroj: VW Group Sustainability Report 2012

Petr Miler

Diskuze Přidat příspěvek

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.